Historia szkoły

Kategoria: Historia szkoły
Opublikowano: środa, 11, lipiec 2012 13:47
Super User
Odsłony: 11080

Szkoła Podstawowa nr 10 - protoplastka

Szkoła powstała na terenie dzielnicy Dąbrowa Miejska, która jeszcze przed wybuchem I wojny światowej stanowiła poważny ośrodek polskości na terenie Bytomia. Po zakończeniu działań wojennych ludność Dąbrowy kultywowała polskie tradycje. W III powstaniu śląskim w walkach o górę św. Anny brało udział aż 80 ochotników wywodzących się z tej dzielnicy, 17 z nich zginęło.

Najstarszy dokument szkolny z 1927 r.

 

W latach 1927 – 32 w budynku późniejszej Szkoły Podstawowej nr 10 istniała jedna z nielicznych w Bytomiu mniejszościowa szkoła polska. W okresie jej istnienia uczęszczało początkowo kilkudziesięciu, a później na skutek represji władz niemieckich, kilkunastu uczniów. Szkoła polska w Dąbrowie działała do 1933 roku. Od tego czasu aż do wyzwolenia Bytomia w styczniu 1945 roku w budynku dawnej polskiej placówki mieściła się szkoła niemiecka. Tradycje polskiej szkoły w Dąbrowie Miejskiej zostały wskrzeszone w marcu 1945 roku, kiedy to zaczyna działalność Szkoła Podstawowa nr 10. Współorganizatorami życia szkoły od momentu jej utworzenia byli Stanisława i Zbigniew 

 


 

Siekierzyńscy. 

Swoją pracę na terenie szkoły rozpoczęli od zorganizowania ośmiu klas, w których uczyło się 720 uczniów. W większości była to młodzież nieznająca języka polskiego i negatywnie ustosunkowana do polskiej szkoły. Małżeństwo Siekierzyńskich, korzystając z pomocy miejscowych Polaków, zabezpieczyło teren szkoły, uporządkowało pomoce naukowe i rozpoczęło prowadzenie zajęć lekcyjnych. Uczyli na trzy zmiany po dwie klasy jednocześnie. Zespoły klasowe tworzono w taki sposób, by w każdej klasie znalazło się przynajmniej kilkoro uczniów mówiących po polsku. Ponieważ głównym problemem było zrozumienie nauczycieli, nadrzędnym celem było nauczenie dzieci języka polskiego.

W kwietniu 1945 roku w budynku szkoły stacjonowała radziecka jednostka wojskowa i w tym czasie zajęcia odbywały się w baraku opuszczonym przez niemiecką placówkę artylerii przeciwlotniczej. 

W tym okresie do pracy w szkole zgłosili się nowi nauczyciele. W roku szkolnym 1945 / 1946 grono pedagogiczne liczyło 12 osób. Byli to: 

 • Zbigniew Siekierzyński,
 • Stanisława Siekierzynska,
 • Klaudia Bożenar,
 • Tomasz Wójcik,
 • Jan Czarny,
 • Maria Usarz,
 • Ryszard Norwisz,
 • Wanda Pankiewicz,
 • Ryszard Sagan,
 • Bronisław Kamiński,
 • Helena Alberska, 
 • Anna Zębatówna

W 1945 roku Szkoła Podstawowa nr 10 została umiejscowiona w budynku działającej przed II wojną światową polskiej szkoły mniejszościowej, tj. przy ulicy Strzelców Bytomskich 66. Najważniejszym wówczas zadaniem było uporządkowanie terenu szkoły po przemarszu i kwaterowaniu w niej wojska radzieckiego. Był to dwupiętrowy budynek w pobliżu kościoła św. Józefa. Po wojnie tuż obok starego budynku szkoły dobudowany został nowy. Wzmianka o „nowej szkole” pojawiła się w protokołach szkolnych z 1954 roku, ale prawdopodobnie powstała ona wcześniej. Zajęcia dla uczniów starszych odbywały się w nowym budynku, dla młodszych – w starym. Za szkołą znajdowały się: boisko szkolne, jednopiętrowy budynek, w którym mieszkali nauczyciele, ogród i od 1952 roku sala gimnastyczna. Powstała ona w budynku sąsiadującym, przeznaczonym początkowo do rozbiórki ze względu na poważne szkody górnicze. Budynek zdecydowano jednak wyremontować z funduszy kopalni 

„Nowy Dwór”. Przez pięć lat mieściła się tam świetlica Zakładów Górniczych „ Nowy Dwór”, a po upływie tego okresu i kolejnym remoncie sala mieszcząca się w tym budynku zaadoptowana została wyłącznie na potrzeby szkoły. Od 1957 roku zajęcia dla klas młodszych odbywały się również w tzw. Eksponówce na terenie kopalni „Bytom”, późniejszej „ Powstańców Śląskich”. 

W 1956 roku młodzież szkolna wraz ze swoimi nauczycielami uporządkowała teren wokół budynku na obszarze tzw. działki szkolnej zniszczonej przez działającą tam magistralę piaskową. W roku szkolnym 1959/1960 budynek szkolny przeszedł kolejny kapitalny remont. Podczas niego odnowiono wnętrza budynku, założono umywalnię przy sali gimnastycznej oraz gabinet lekarski. W 1961 roku uczniowie szkoły przy pomocy sąsiadujących zakładów pracy wybudowali boiska do piłki ręcznej i siatkowej. Wszystkie roboty ziemne, niwelację i przygotowanie terenu młodzież wykonała sama po zajęciach lekcyjnych. 

W latach 60-tych i 70-tych przeprowadzono wiele kolejnych remontów mających na celu modernizację placówki. Wymieniono okna, wymalowano sale, założono gabinet biologiczny i pracownie robót ręcznych oraz nowoczesnych pomocy technicznych, wyposażono gabinet lekarski. W późniejszych latach wymieniono meble, zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt radiofoniczny, telewizyjny i sportowy. 

Jesienią 1990 roku szkoła otrzymała budynek po Szkole Górniczej KWK „Powstańców Śląskich”, która mieściła się przy ul. Lenina 9 ( obecnie ulica Narutowicza). Budynek ten został całkowicie wyremontowany i oddany do użytku Szkoły Podstawowej nr 10

Od II semestru roku szkolnego 1990 / 1991 rozpoczęły się tam zajęcia lekcyjne. Poprzednio zajmowane przez szkołę zabudowania zostały wyburzone pod koniec lat 90-tych.

W ciągu całego okresu funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 10 patronat nad szkołą sprawowała KWK „Powstańców Śląskich”.

Na przestrzeni istnienia Szkoły Podstawowej nr 10 jej obszar rejonizacji nie ulegał zmianie. Obejmował on ulice: 

 • Strzelców Bytomskich numery nieparzyste od 55 do 201,
 • Strzelców Bytomskich numery parzyste od 48 do 232,
 • Odrzańską,
 • Przy Kopalni Bytom,
 • Węglową,
 • Magdaleny,
 • Wawrzyńca Hajdy,
 • Nowy Dwór,
 • Leśną.

 

Zdjęcia klasowe z 1972 r.

 

Szkoła od początku swego istnienia, tj. od 1945 roku miała numer 10. 25 marca 1972 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Czesława Bogdana Gruszczyńskiego. Numeracja oraz patron szkoły pozostały niezmienione aż do momentu likwidacji placówki w 1999 roku.

 


 

Zasłużeni nauczyciel

 • Zbigniew i Stanisława Siekierzyńscy – organizatorzy szkoły i jej pierwsi nauczyciele.
 • Genowefa Świętanowska – wieloletni nauczyciel plastyki, opiekun SKO, współzałożycielka grupy bytomskich amatorów plastyków.
 • Aleksander Bigos – nauczyciel wychowania fizycznego, jego wychowankowie wielokrotnie zajmowali czołowe miejsca w rozgrywkach miejskich, regionalnych wojewódzkich.
 • Janina Łęgosz – nauczyciel matematyki, przez 30 lat opiekun SKO, które osiągało najlepsze wyniki w zakresie oszczędzania w województwie katowickim.Janina Węgrzyn – nauczyciel historii, dwukrotny kierownik szkoły, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.
 • Stefania Huk – nauczyciel nauczania początkowego, kierownik szkoły, przepracowała 34 lata w zawodzie. 
 • Maria Findzińska – nauczyciel języka rosyjskiego, długoletni dyrektor szkoły, dzięki jej staraniom Szkoła Podstawowa nr 10 została przeniesiona do budynku przy ul. Narutowicza.

Dyrektorzy:

 • Zbigniew Siekierzyński 1945 – 1948.
 • Stanisław Rogowski 1948 – 1954.
 • Stefania  Huk 1954 – 1955.
 • Ludomir Kurek 1955 – 1964.
 • Maria Michalska 1964 – 1969.
 • Janina Węgrzyn 1969 – 1970.
 • Maria Branicka 1970 – 1976.
 • Janina Węgrzyn 1976 – 1981.
 • lżbieta Trzeba 1981 – 1985.
 • Maria Findzińska 1985 – 1994. 
 • Stanisława Siudyła 1994 – 2009

 

Działalność na rzecz środowiska ( wychowawcza, opiekuńcza, socjalna).

Od początku swego istnienia Szkoła Podstawowa nr 10 współpracowała z instytucjami lokalnymi i uczestniczyła w życiu środowiska lokalnego. W 1945 roku szkoła brała aktywny udział w Dożynkach organizowanych przez Komitet Obywatelski w Dąbrowie. 

Uczniowie wraz z nauczycielami pracowali społecznie na rzecz swojej dzielnicy i miasta Bytomia, m.in. wybudowali przy szkole boiska sportowe do piłki ręcznej i siatkowej, zasadzili na hałdach Kombinatu „Orzeł Biały” pięć tysięcy drzewek, podjęli prace przy budowie bieżni na stadionie „Start”, zagospodarowali znajdującą się w pobliżu szkoły hałdę węglową, założyli ogród szkolny. 

Już w 1947 roku powstała w szkole świetlica oraz spółdzielnia uczniowska „Jedność”, która w 1960 roku zmieniła swoją nazwę na „Mrówka”. Prężnie zaczął działać samorząd szkolny, ZHP, który działał do 1984 roku, LOP, PCK i koła zainteresowań: recytatorskie, biologiczne, fizyczno-chemiczne, plastyczne, szachowe, matematyczne, stolarskie, dziewiarskie, krajoznawczo-turystyczne, historyczne, filatelistyczne. Działały również SKS, SKO, Koło Miłośników Bytomia, Koło Budowy Warszawy, Szkolne Koło Budowy Szkół - Pomników Tysiąclecia, Szkolne Koło Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, TPPR. 

Od 1955 roku szkoła organizowała zabawy noworoczne dla rodziców, uroczystości dla górników z okazji „ Barbórki”, uroczystości z okazji „ Dnia Matki”. Współpracowała z zakładem opiekuńczym KWK „Powstańców Śląskich” , Komitetem Osiedlowym oraz ochronką „Łezka” mieszczącą się przy ulicy Powstańców Warszawskich 30 .

 


 

Historyczne osiągnięcia uczniów 

Pierwsze informacje na temat osiągnięć uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 pojawiły się dopiero w 1959 roku, kiedy to szkoła otrzymała brązową odznakę SKO i dyplom za dobrą oszczędność w szkole. Wybrane osiągnięcia uczniów to:

 • 1960 / 1961 zajęcie I miejsca w zbiórce pieniędzy na budowę szkół – pomników,
 • 1973 / 1974 Szkolne Koło LOP otrzymało „Order Niezawodnych” przyznawany przez Radę Starszych Polskiego Radia,
 • 1976 / 1977 zdobycie Mistrzostwa Miasta Bytomia w piłce ręcznej dziewcząt oraz srebrnego medalu w rozgrywkach klubu „Szombierki”,
 • 1977 / 1978 zdobycie I miejsca w rozgrywkach miejskich w piłce ręcznej dziewcząt i I miejsca w rozgrywkach miejskich w siatkówce chłopców,
 • 1978 / 1979 zajęcie I miejsca w rozgrywkach miejskich w koszykówce oraz siatkówce dziewcząt i I miejsca w piłce ręcznej, a V na Śląsku,
 • 1979 / 1980 zajęcie I miejsca przez szkołę w konkursie na najlepiej oszczędzające SKO w Bytomiu, I miejsca w rozgrywkach miejskich w siatkówce i piłce ręcznej dziewcząt,I miejsca w Bytomiu w siatkówce chłopców i III miejsca w województwie w piłce ręcznej chłopców,
 • w latach 1978 – 1981 szkoła zajęła kolejno III, I, III miejsce w konkursie na najbardziej usportowioną szkołę w mieście,
 • 1982 / 1983 zajęcie I miejsca w Bytomiu w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców i II miejsca w rozgrywkach miejskich w siatkówce i koszykówce chłopców,
 • 1983 / 1984 zdobycie I miejsca w Bytomiu w piłce ręcznej dziewcząt i II miejsca w rozgrywkach w piłce ręcznej i siatkówce chłopców,
 • 1984 / 1985 zdobycie mistrzostwa miasta i rejonu w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców i wicemistrzostwa miasta w Szkolnych Igrzyskach Sportowych w piłce ręcznej i siatkówce chłopców

W kolejnych latach szkoła odnosiła dalsze sukcesy zwłaszcza sportowe, ale ze względu na brak danych dotyczących konkretnych osiągnięć nie zostały one uwzględnione w wyżej wymienionym spisie. 

 


 

Lucjan Lis - najsłynniejszy absolwent szkoły 

Najsławniejszym absolwentem Szkoły Podstawowej nr 10 był Lucjan Lis. Był on górnikiem, kolarskim talentem z Bytomia. Lucjna Lis to: brązowy i złoty medalista mistrzostw świata w drużynie szosowej (1971, 1973),  srebrny medalista IO w Monachium (1972).

Urodzony 8 sierpnia 1950 w Bytomiu, syn Gerarda (górnika) i Agnieszki, absolwent Technikum Górniczego. Zawodnik (184 cm, 76 kg) Ruchu Radzionków i Bobrka Carb Bytom (1965-1975), wychowywał się w małym osiedlu czarnych jak węgiel domków przy kopalni Bytom. Na rowerze zaczął jeździć pierwszy jego starszy brat Marian (miał być dobrym lekarstwem na astmę), który był też jego pierwszym trenerem. Potem jego rolę przejął "prawdziwy" trener Stanisław Kowalski, który, jak się okazało, odkrył wielki talent. Eksploatowano go w latach młodzieńczych w sposób dość nieprzemyślany. Jako dowód wielkiej klasy bytomianina podawano, że jako 17-latek (1967) startował w 48 wyścigach odnosząc w nich 46 zwycięstw. Równie intensywna był jego reprezentacyjna kariera (trenerzy: Henryk Łasak, Wojciech Walkiewicz, lekarz dr Zbigniew Rusin), a szczególnie lata 1971-1973. Po dolegliwościach ścięgna Achillesa (1971, szpital, o mało nie skończył ze sportem), dostał się do szosowej drużyny tzw. "wystrzałowców" Łasaka i wraz z Szozdą, Smyrakiem i Barcikiem (razem mieli niespełna 83 lata) wywalczyli jako pierwsi w historii naszego cyklizmu medal (brązowy) na mistrzostwach świata (Mendrisio, 1971). W  następnym sezonie dostał się znów do reprezentacyjnej drużyny i w Monachium (1972) był srebrny medal. W tym samym roku przywiózł drugie miejsce z ciężkiego Wyścigu Dookoła Bułgarii (1972). Potem intensywne przygotowania do Wyścigu Pokoju, drużynowe zwycięstwo w tej imprezie (1973) oraz 7 m. w klasyfikacji indywidualnej i znów (podobnie jak w 1971) choroba, szpital, a kiedy wszystko wskazywało na to, że sezon dla Lisa jest stracony, wygrał on Tour de Pologne (1973) i pojechał do Barcelony, gdzie wraz z T. Mytnikiem, S. Szozdą i R. Szurkowskim zdobył w wyścigu drużynowym w Granollers złoty medal. Był to jednak dla niego koszmarny wyścig . Przeżywał kryzys, ale nie zdradzał się ze swoją słabością. Nie wypadało zostawić kolegów. Wiedział, że jechali po złoty medal. Ale kryzysu przezwyciężyć nie mógł i w końcu "pękł". Dwadzieścia kilometrów przed metą. Dopiero po wielu minutach niepewności dowiedział się, że jego partnerzy dowieźli "złoto" do końca. Zanim założyli mu tęczową koszulkę mistrza świata, długo czekał na wynik badania moczu z laboratorium dopingowego. I ten finał był zwycięski, ale i ostatni. Bytomianin zakończył karierę sportową (1975) i ciężko się rozchorował. By ratować życie wyjechał do Niemiec. Dwukrotnie wymieniano mu nerkę. Podobno czeka na kolejny zabieg. Wszyscy wiedzą, że płaci bardzo ciężko za kolarski wysiłek. Podobnie jak na szosie, nie traci jednak pogody ducha. Zasłużony Mistrz Sportu, odznaczony m. in. dwukrotnie złotym oraz srebrnym i brązowym Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe oraz Złotym Krzyżem Zasługi (1972). Żonaty (Barbara, pielęgniarka), ma troje dzieci: Laurę i Romanę oraz syna Lukasa. Mieszka w Niemczech. Bywa w Polsce. Dzielnie walczy z chorobą.

 


 

Nadzwyczajne wydarzenia 

27 styczeń 1955 roku -przygotowanie uroczystości 10-lecia istnienia szkoły połączonej z obchodami 10 rocznica wyzwolenia Śląska, na której szkoła gościła przedstawicieli władz miejskich.

25 marca 1972-nadanie szkole imienia Czesława Bogdana Gruszczyńskiego. W uroczystości uczestniczyli: rodzina patrona, przedstawiciele władz partyjnych, miejskich, oświatowych, działacze ZBOWiD-u, PPR oraz ZNP. W czasie uroczystości odsłonięto również tablicę pamiątkową. 

Co roku szkoła obchodziła Dzień Patrona, a najbardziej uroczysty charakter miały obchody upamiętniające 10 rocznicę nadania szkole imienia, która odbyła się 25 marca 1982 roku.

21 kwietnia 1997 roku-zorganizowanie miejskich uroczystości z okazji Święta Matki Ziemi. Wokół szkoły, która była jej gospodarzem, założono wówczas ogród dendrologiczny tzw. arboretum, a punktem kulminacyjnym uroczystości było zasadzenie na dziedzińcu szkoły platana klonolistnego ochrzczonego imieniem prof. Wł.Szafera. Ojcem chrzestnym drzewa został ówczesny prezydent Bytomia Marek Kińczyk. Podczas uroczystości została zorganizowana barwna, proekologiczna procesja złożona z uczniów szkół Stroszka i Osiedla na Wzgórzu. Przemaszerowała ona ulicami dzielnicy. Gośćmi imprezy byli przedstawiciele najwyższych władz miasta, przedstawiciele Wydziału Ekologii, Edukacji UM, działacze LOP z dyr. Leopoldem Kobierskim oraz dyrektorzy okolicznych szkół.

     

 10-ta rocznica nadania szkole imienia patrona (1982 r.)

 

Ogród dendrologiczny tzw. arboretum (1997 r.)

 

   

 Uroczystość z okazji Święta Matki Ziemi (1997 r.)

 

Współpraca z zagranicą

W latach 60-tych placówka nawiązała kontakt ze szkołą w Korkożyszkach na Litwie. Młodzież wysłała litewskim kolegom wiele polskich książek oraz opłacała dla nich roczne prenumeraty czasopisma „Poznaj swój kraj”. W zamian za to nasi uczniowie otrzymali ilustrowane albumy miast: Wilna, Moskwy i Leningradu. Kontakt ten utrzymywany był przez wiele lat. 

 

Klasa VIII szkoły w Karkożyszkach (lata 60-te)

 


 

Szkoła wobec wydarzeń z dziejów miasta, regionu, kraju

Do 1957 roku pojawiały się w protokołach rady pedagogicznej wzmianki, że największym problemem szkoły w tamtym okresie było słabe opanowanie przez uczniów języka polskiego w mowie i piśmie. Większość dzieci w domu mówiła po niemiecku, toteż wielu z nich miało kłopoty w szkole. W protokole z 1947 roku znajdowała się informacja, że 43 dzieci z tego rejonu nie uczęszczało do szkoły, bo wielu rodziców miało wrogi stosunek do polskiej szkoły i wszystkiego co polskie. Potwierdzały to wyniki referendum dotyczącego granic Polski w tutejszym obwodzie. 

 


 

 Szkoła Podstawowa nr 37 - kontynuatorka tradycji

Okoliczności powstania szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 37 usytuowana przy ul. Narutowicza 7 (dawna ul. Lenina) została utworzona w 1965 r. jako siedmioklasowa Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Aleksandra Zawadzkiego w Radzionkowie. Powstała jako wynik realizacji hasła „1000 szkół na Tysiąclecie”. Jej uroczyste otwarcie odbyło się 21 lipca 1965 r.

 

Pierwotne budynki, przebudowy, rozbudowy

W szkole przeprowadzono, w miarę potrzeb i możliwości, remonty i drobne zmiany. Do najważniejszych należą:

 • przekształcenie jednej z sal lekcyjnych na salę gimnastyczną,
 • utworzenie magazynku i pomieszczenia dla nauczycieli wychowania fizycznego,
 • likwidacja gabinetu dentystycznego i przygotowanie salki do zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
 • utworzenie gabinetu pedagoga szkolnego i gabinetu logopedycznego,
 • ogrodzenie i zagospodarowanie terenu szkoły,
 • utworzenie pracowni komputerowej,
 • wymiana okien,
 • modernizacja ubikacji.
 • powstanie sali zabaw,
 • powstanie dużej pracowni komputerowej
 • powstanie placu zabaw

 

Obszar rejonizacji

Początkowo obszar rejonizacji obejmował ulice: 22 Lipca, Wolności, Gwarków Tarnogórskich, Zielona, Wyzwolenia i Polna. Później były to ulice: Narutowicza, Gwarków Tarnogórskich, 11 Listopada, Wojciechowskiego, Pl. Żeromskiego, Myśliwska, Strzelców Bytomskich nr nieparzyste od 203 do 273. Po połączeniu ze Szkołą Podstawową Nr 10 1 września 1998r. do obszaru rejonizacji doszły następujące ulice: Strzelców Bytomskich nr nieparzyste od 55 do 273 i nr parzyste od 50 do 232, Odrzańska, Przy Kopalni Bytom, Węglowa, Magdaleny, Hajdy, Leśna, Nowy Dwór, Owocowa. 

 

Numeracja, nazewnictwo, patroni szkoły.

W wyniku przyłączenia 1 lipca 1975 r. do Bytomia m. in. Radzionkowa, szkoła zmieniła numer i funkcjonowała jako Szkoła Podstawowa nr 37 w Bytomiu. Kolejna zmiana nastąpiła w 1994 r. Miała ona związek z przemianami zachodzącymi w kraju i dotyczyła zaprzestania używania imienia dotychczasowego patrona szkoły – Aleksandra Zawadzkiego. Decyzję tę podjęła Rada Pedagogiczna 17 listopada 1994 r.

Szkoła działała jako samodzielna jednostka do roku szkolnego 1997/1998. W związku z realizacją utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 weszła w jej skład.

Od roku szkolnego 2012/2013 Szkoła Podstawowa nr 37 w Bytomiu znów stała się odrębną placówką oświatową, wynikało to, z faktu rozwiązania Gimnazjum nr 12 oraz całego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Bytomiu. 

 

Ilość klas i liczba uczniów w różnych okresach.

W pierwszym roku szkolnym 1965/1966 placówka liczyła 836 uczniów w 23  klasach. W szkole nauczało 24 nauczycieli. Klasy były liczne, uczyło się w nich od 35 do 42 uczniów. W roku szkolnym 1966/1967 pojawiły się po raz pierwszy klasy ósme w związku z reformą szkolną – przejściem z siedmioletniego na ośmioletni system nauczania. W latach siedemdziesiątych liczba klas zmalała. W roku szkolnym 1977/1978 szkoła liczyła jedynie 16 klas, w których uczyło się 478 uczniów. W latach osiemdziesiątych rozpoczął się wyż demograficzny i nastąpił wzrost liczby uczniów. W roku szkolnym 1983/1984 utworzono po raz pierwszy pięć klas pierwszych. W 29 oddziałach uczyło się wtedy 796 uczniów. W wyniku tego znacznie powiększyło się również grono nauczycielskie – liczba nauczycieli etatowych wzrosła do 29. W związku z otwarciem Szkoły Podstawowej Nr 32, w roku szkolnym 1985/1986, cztery zespoły klasowe zostały przeniesione do nowej szkoły. Liczba klas zmniejszyła się wtedy do 25. Średnia liczba uczniów w latach dziewięćdziesiątych wynosiła 602 uczniów. Ilość klas wahała się od 21 do 26. W wyniku powstania ZSO Nr 4, SP 37 przejęła uczniów SP 10. Obecnie szkoła liczy 474 uczniów w 18 oddziałach.

 

Zasłużeni nauczyciele

Wśród wielu zasłużonych nauczycieli i dyrektorów szkoły wyróżnić należy p. Annę Ruta, która pracowała w tej placówce od chwili jej powstania i otrzymała Złoty Krzyż Zasługi i Medal Komisji Edukacji Narodowej za tajne nauczanie w czasie wojny.

Dyrektorzy:

 • p. Bronisław Ciecieręga 1965 – 1977.
 • mgr Irena Działach 1977 – 1978.
 • mgr Brygida Rębisz 1978  – 1995.
 • mgr Bożena Białoskórska 1995 – 1998 (0d roku 2008-2012 wicedyrektor ZSO nr 4)
 • mgr Jolanta Sadowska 2012- obecnie)

 

Działalność na rzecz środowiska

Przez cały okres istnienia, szkoła prowadzi ożywioną działalność na rzecz środowiska. W pierwszym roku szkolnym działała spółdzielnia uczniowska „Skrzat”, ZHP, SKO, PCK, TPPR. Roztoczono opiekę nad dziećmi z ubogich rodzin, prowadzono również akcję dożywiania. Szkoła prowadzi świetlicę ze stołówką. W czasie funkcjonowania szkoły na terenie placówki działało wiele kółek zainteresowań, w których uczniowie mogli rozwijać swoje zdolności. Wśród nich należy wymienić: kółko fotograficzne, plastyczne, turystyczno – krajoznawcze, biologiczne, gospodarczo – chemiczne, historyczne teatralne, matematyczne, polonistyczne, filatelistyczne, muzyczne, recytatorskie, żywego słowa, miłośników Bytomia, gospodarstwa domowego, kukiełkowe, taneczne, chemiczne. Działały także: LOP, LOK, TPD, chór, samorząd szkolny, Szkolne Koło PTSM, które rozwijało wśród dzieci i młodzieży zainteresowania turystyczne.

Na szczególną uwagę zasługuje działalność ZHP, który niejednokrotnie wykazywał się najlepszą pracą na terenie osiedla, za co otrzymywał pochwały. W roku szkolnym 1980/1981 harcerstwo skupiło 60% młodzieży szkoły. Od 1997 r. wydawana jest gazetka szkolna „Kujon”. Prężnie działa również świetlica szkolna zapewniająca opiekę zwłaszcza najmłodszym uczniom. Niebagatelne znaczenie ma również prowadzenie stołówki i przyznawanie dzieciom bezpłatnych obiadów. 

W lutym 1995 r. po raz pierwszy w szkole utworzono stanowisko pedagoga szkolnego. Jego działalność związana jest z pracami na rzecz środowiska.

W szkole organizowane są różne akcje charytatywne np. zbiórki ubrań i podręczników. Prowadzona jest akcja „Lato” i „Zima” związana z wypoczynkiem dzieci z ubogich rodzin. Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami np. z policją.

 

Wybrane osiągnięcia uczniów:

 • 1983/1984 – I miejsce na szczeblu miejskim w sztafetach wielobojowych 4 x 600 m. dziewcząt,
 • 1986/1987 – ucz. A. Maciejaszek zajęła I miejsce w konkursie matematycznym na szczeblu miejskim,
 • 1987/1988 – zespół wokalny „Baby Jagi” zajął I miejsce na Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Zuchowej,
 • 1987/1988 – I miejsce na szczeblu miejskim w sztafecie olimpijskiej,
 • 1990/1991 – I miejsce na szczeblu miejskim w biegach przełajowych chłopców,
 • 1993/1994 – I miejsce na szczeblu miejskim w piłce nożnej,
 • 1996/1997 – ucz. A. Szojkowits zajęła I miejsce w konkursie języka rosyjskiego na szczeblu miejskim,
 • 1996/1997 – ucz. K. Kordyka zajął I miejsce w miejskim konkursie o J. S. Bachu,
 • 1997/1998 – I miejsce na szczeblu miejskim w „Eskulapiadzie” zajęła A. Janik,
 • 1998/1999 – ucz. K. Kozłowska zajęła I miejsce w miejskim konkursie recytatorskimklas I – III,

 

Nadzwyczajne wydarzenia

Do ważnych wydarzeń należały obchody Dnia Patrona Szkoły, które przypadały w dniu 16 grudnia. Szkoła uroczyście obchodziła swoje 25 – lecie, które miało miejsce w roku szkolnym 1989/1990. Przełomowym momentem była również decyzja o powstaniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, którego częścią stała się Szkoła Podstawowa nr 37.

 


 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4

 

Okoliczności powstania szkoły

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 utworzony 1 września 1998r. powstał z inicjatywy władz miasta oraz dyr. Szkoły Podstawowej nr 10 mgr Stanisławy Siudyły. Przyczyną powstania zespołu była coraz mniejsza liczba dzieci uczęszczających do funkcjonujących w naszej dzielnicy szkół podstawowych oraz potrzeba utworzenia szkoły średniej w Bytomiu – Stroszku.

 

 

 

Pierwotne budynki, przebudowy, rozbudowy

W skład placówki weszły budynki Szkoły Podstawowej nr 10 przy ulicy G. Narutowicza 9 oraz Szkoły Podstawowej nr 37 przy ulicy G. Narutowicza 7. Podczas 6-cio letniego okresu funkcjonowania zespołu wielokrotnie remontowano i modernizowano oba budynki szkolne. Budynek SP nr 37 został całkowicie przystosowany do potrzeb działającej tam szkoły podstawowej m. innymi poprzez stworzenie odpowiednio urządzonych i wyposażonych pracowni nauczania początkowego, czy odnowieniu świetlicy szkolnej. Budynek SP nr 10 został natomiast przystosowany do potrzeb nowo powstałego Gimnazjum nr 12 oraz IX Liceum Ogólnokształcącego. Powstały w nim nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, pracownie komputerowe, założony został Klub Licealisty, bufet, a także zmodernizowana została sala gimnastyczna. 

 

Obszar rejonizacji

Rejonizacja dotyczy Szkoły Podstawowej nr 37 i Gimnazjum nr 12. Placówki te rejonem swoim obejmowały:

 • ul. G. Narutowicza,
 • ul. Gwarków Tarnogórskich,
 • ul. 11 Listopada,
 • ul. S. Wojciechowskiego,
 • ul. Plac Żeromskiego,
 • ul. Strzelców Bytomskich (numery od 53-275 i 48-232),
 • ul. Przy Kopalni Bytom,
 • ul. Odrzańską,
 • ul. Leśną,
 • ul. Dąbrowa Miejska,
 • ul. Owocową.

 

Zasłużeni nauczycielemgr Stanisława Siudyła -wieloletni dyrektor szkoły, współorganizator i dyrektor zespołu szkół, nagrodzona za swoją pracę wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi, w tym: wielokrotnie Nagrodą Prezydenta Miasta Bytomia, Nagrodą Śląskiego Kuratora Oświaty, Nagrodą MENiS, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

Dyrektorzy

Pierwszym dyrektorem i założycielem ZSO nr 4 w Bytomiu była Pani mgr Stanisława Siudyła, wciedyrektorem były Panie: mgr Bożena Białoskórska i mgr Anna wicher. Obecnie nowym dyrektorm ZSO nr 4 jest Pani mgr Jolanta Sadowska, a zastępcam, Panie: mgr Bożena Białoskórksa i mgr Beata Turos.

 

Działalność na rzecz środowiska

Od momentu powstania zespół nawiązał ścisłą współpracę z wieloma instytucjami lokalnymi i miejskimi. Wpłynęła ona na podniesienie jakości pracy szkoły pod względem wychowawczym, socjalnym i opiekuńczym Przyczyniła się ona również do umocnienia pozycji szkoły w środowisku lokalnym, a także na terenie miasta. 

W ramach współpracy z tymi instytucjami zespół zorganizował wiele imprez kulturalnych, sportowych oraz ekologicznych na rzecz środowiska lokalnego. W minionych latach najważniejszymi z nich były:

Coroczne wieczory Andrzejkowe, spotkania wigilijne i zabawy karnawałowe dla członków WarsztatówTerapii Zajęciowej Bytomskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej.

Zabawa andrzejkowa dla młodzieży niepełnosprawnej (listopad 2002).

 I, II i III Spartakiada Dzieci i Młodzieży Dzielnic: Stroszek, Sucha Góra i  Stolarzowice. 

Akcja „Otwarte sale gimnastyczne” dla dzieci i młodzieży z osiedla pozostających w okresie ferii zimowych w mieście.

Zajęcia otwarte dla 6-latków z Przedszkola Miejskiego nr 51 i 10 (zajęcia komputerowe i biblioteczne).

Zajęcia usprawniająco – rekreacyjne organizowane w ramach szkolnego Wolontariatu dla Ochronki Św. Brata Alberta oraz sprawowanie opieki nad dziećmi uczęszczającymi do świetlicy ochronki podczas kolonii i półkolonii.

Organizowane corocznie Miejskie zawody w tenisie stołowym.

Piknik integracyjny dla uczniów i rodziców.

Mistrzostwa Bytomia w Tenisie Stołowym (grudzień 2000)

Wieczory autorskie uczniów gimnazjum i liceum z udziałem młodzieży z innych szkół naszej dzielnicy.

Przygotowane przez uczniów liceum spektakle teatralne oraz wieczorki poetyckie z udziałem młodzieży z bytomskich szkół ponadgimnazjalnych.

Organizacja Forum Dyskusyjnego „Edukacja Europejska”.

Międzyszkolne i miejskie konkursy:

Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej dla uczniów gimnazjum dzielnicy Stroszek,

Miejski Przegląd Kolęd i Pastorałek,

Miejski Przegląd Miniatur Teatralnych - „Stop agresji, przemocy, uzależnieniom”.

Miejski Konkurs o Historii Bytomia dla uczniów szkół średnich i ponadgimnazjalnych.

Międzyszkolny Konkurs historyczno – Plastyczny „Bytom znany i nieznany”. 

Miedzyświetlciowy Wojewódzki Konkurs: "Bożonarodzeniowe Anioły".

 

Społeczność uczniowska zespołu uczestniczy również w różnych akcjach charytatywnych np. „Góra Grosza”, „Pomóż Dzieciom Godnie Żyć”, „Kromka Chleba”, czy „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”. W ramach współpracy z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Płd-Wsch. młodzież przeprowadziła także zbiórkę słodyczy dla polskich dzieci mieszkających we Lwowie. W zespole działa wiele kół zainteresowań: komputerowe, biologiczne, literacko-recytatorskie, historyczne, plastyczne, chemiczne, matematyczne i teatralne. Odbywają się również zajęcia zespołu wokalnego i chóru, Szkolnego Koła Sportowego, Klubu Euro-Eko, Koła Młodych Miłośników Bytomia oraz warsztaty dziennikarskie. Aktywnie pracuje Samorząd Szkolny, LOP, PCK i TPD.

 

Osiągnięcia uczniów   

Mimo tak krótkiego okresu działalności zespół ma już wiele znaczących osiągnięć. Najważniejsze z nich to: 

Szkoła Podstawowa nr 37

 • trzy nagrody III stopnia VI – tej Edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur 2001 w kategorii „Maluch”,
 • II miejsce w Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym na terenie Bytomia (2000/2001),
 • II miejsce w Mistrzostwach Bytomia w mini siatkówce dziewcząt szkół podstawowych (2000/2001), 
 • trzy nagrody III stopnia VII – ej Edycji  Międzynarodowego  Konkursu Matematycznego Kangur 2002 w kategorii „Maluch”,
 • I miejsce w  Konkursie  SKO „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO” na szczeblu wojewódzkim w kategorii szkół podstawowych powyżej 500 uczniów(2001/2002),
 • I,II,III miejsce w Konkursie Piosenki Śląskiej dla wychowanków świetlic szkół podstawowych dzielnicy Stroszek (2001/2002),
 • II miejsce w Mistrzostwach Bytomia w mini-siatkówce chłopców (2001/2002),
 • II miejsce w Turnieju Piłki Nożnej Szkół Podstawowych powiatu bytomskiego, tarnogórskiego i piekarskiego(2001/2002),
 • nagroda II stopnia i trzy wyróżnienia w VIII- ej Edycji Międzynarodowego  Konkurs Matematycznego Kangur 2003 w kategorii „Maluch”,
 • I miejsce w Miejskim Konkursie Ortograficznym(2002/2003),
 • I miejsce w Miejskim Przeglądzie  Miniatur Teatralnych „Stop agresji, przemocy, uzależnieniom”(2002/2003),

 

Gimnazjum nr 12:

 • I  miejsce  w Mistrzostwach  Bytomia w piłce siatkowej dziewcząt (2000/2001),
 • I miejsce w Mistrzostwach  Bytomia w piłce ręcznej dziewcząt (2000/2001),
 • I miejsce w  Mistrzostwach  Bytomia w tenisie stołowym chłopców (2000/2001),
 • I miejsce w Mistrzostwach  Bytomia w piłce ręcznej chłopców (2000/2001),
 • II miejsce i wyróżnienie w  Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym „Zielonym do góry” (2001/2002),
 • nagroda I stopnia w VII  – ej Edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur 2002 w kategorii „Kadet”,
 • wyróżnienie w VII Ogólnopolskim Konkursie na Pracę Literacką (2002/2003),
 • I miejsce w Miejskim Przeglądzie  Miniatur Teatralnych „Stop agresji , przemocy, uzależnieniom” (2002/2003),
 • nagroda II stopnia w VII – ej Edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur 2003 w kategorii „Kadet”,
 • II miejsce w Miejskim Konkursie Kolęd i Pastorałek (2002/2003),
 • II miejsce w Turnieju  Motoryzacyjnym (2002/2003),
 • I   miejsce w Miejskim Konkursie  Plastycznym „Ukryte piękno Bytomia” (2002/2003),
 • II miejsce dziewcząt i chłopców w Miejskich  Sztafetowych Biegach Przełajowych (2002/2003),
 • III  miejsce w Miejski Turnieju Tenisa Stołowego (2002/2003),
 • II miejsce w Miejskim Turnieju Piłki Ręcznej chłopców (2002/2003).

 

VI Liceum Ogólnokształcące

 • III miejsce w konkursie  Piosenki Obcojęzycznej  (2000/2001),
 • I i II miejsce w Mistrzostwach  Bytomia w tenisie stołowym dziewcząt  (2000/2001), 
 • I i II miejsce w Zawodach  rejonowych  w tenisie stołowym dziewcząt  (2000/2001),
 • III miejsce w Ogólnopolskim  Konkursie  „Foto-dokument” (2001/2002),
 • III miejsce w półfinale i IV w finale Ogólnopolskiego  Konkursu „Gawęda Ekologiczna” (2001/2002),
 • III miejsce w półfinale i IV w finale Ogólnopolskiego Konkursu „Piosenka Ekologiczna” (2001/2002),
 • II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Foto-art” (2001/2002),
 • I  miejsce na szczeblu wojewódzkim  w IV – ej Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Krąg „Moja Ojczyzna – Europa” (2001/2002),
 • I  miejsce w Rejonowych Mistrzostwach Udzielania Pierwszej Pomocy organizowane przez PCK  (2001/2002),
 • I miejsce w Miejskiej Scenie Recytatorskiej (2002/2003),
 • I miejsce w Wojewódzkich eliminacjach XLVIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Teatr jednego aktora” (2002/2003),
 • wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Miłość niejedno ma imię” (2002/2003),
 • I miejsce w V Międzyszkolnym Konkursie  Ortograficznym (2002/2003),
 • I miejsce w VII konkursie Poetyckim Młodych „Nadchodzące pokolenie” (2002/2003),
 • I i III miejsce Miejskim Konkursie Literackim „Moja przyszła rodzina” (2002/2003),
 • Turniej Wiedzy o Teatrze - III m, wyróżnienie,
 • II miejsce i nagroda publiczności w IV Turnieju Parodii i Humoru (2002/2003),
 • I miejsce w Konkursie Recytatorskim - poezja w j.obcych (2002/2003),
 • I miejsce w finale Miejskiego Konkursu o Historii Bytomia (2002/2003),
 • Imiejsce na szczeblu wojewódzkim w V – ej Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Krąg „Moja Ojczyzna –Europa” (2002/2003),
 • I miejsce w Ogólnopolskim  Konkursie Ogrodów Botanicznych „Zadrzewiamy Polskę” organizowanym  przez  Senat RP  (2002/200),
 • I miejsce w Bytomiu i II w półfinałach XXXIX Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży    Szkolnej Szkół Ponadpodstawowych w piłce ręcznej chłopców (2002/2003).

 

Nadzwyczajne wydarzenia

2001, 2002, 2003 – zorganizowanie I, II, III-ciej Spartakiady Dzieci i Młodzieży Dzielnicy Stroszek, Stolarzowice i Sucha Góra na obiektach sportowych GKS Ruch Radzionków oraz na terenie szkół uczestniczących w zawodach. Spartakiady te są wielkim świętem dla społeczności uczniowskiej całej dzielnicy. Zawody poprzedzają uroczyste ceremonie otwarcia, w których uczestniczą przedstawiciele władz miasta.

2008 rok - szkoła zostaje uhonorowana prestiżowym wyróżnieniem - Znak Jakości Interkl@sa.

 

  

 Uroczystość rozpoczęcia I Spartakiady Dzieci i Młodzieży dzielnicy Stroszek (2001 r.)

 

Współpraca z zagranicą

Od 12-20 X 2002r. licealiści naszego zespołu  w ramach integracji i wymiany środowisk młodzieżowych gościli młodzież  z Recklinghausen, dla której przygotowano bardzo atrakcyjny i ciekawy program pobytu. W ramach rewizyty uczniowie naszego liceum odwiedzili w dniach 13-21 VI 2003r. swoich niemieckich kolegów w Recklinghausen. Zapoczątkowana w ten sposób współpraca i wymiana młodzieżowa będzie kontynuowana w kolejnych latach. 

 


 

Rozwiązanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 

Decyzją Rady Miejskiej Miasta Bytom w roku 2012 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Bytomiu został rozwiązany. W monecie podjęcia tej decyzji w naszym Zespole działało już tylko Gimnazjum nr 12 oraz Szkoła Podstawowa nr 37. VI Liceum Ogólnokształcące oraz VII Liceum Profilowane zostały wygaszone w poprzednich latach. Uczniowie Gimnazjum nr 12 zostali przeniesieni do Gimnazjum nr 11 oraz Gimnazjum nr 10. Zmieniono również rejonizację dla uczniów gimnazjum. Od roku 2012 Jedyną funkcjonująca placówką oświatową z dawnego ZSO nr 4 oraz jednocześnie kontynuatorką jej tradycji będzie Szkoła Podstawowa nr 37 w Bytomiu.