Rekrutacja i wyprawka

Wyprawka na rok szkolny 2014/2015

 

 
Rekrutacja w roku szkolnym 2014/2015

 

Od września 2014 obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci siedmioletnie z rocznika 2007 oraz dzieci sześcioletnie urodzone w okresie styczeń – czerwiec 2008 roku.

Dzieci sześcioletnie urodzone w okresie lipiec – grudzień 2008 roku przyjmowane będą na wniosek rodziców.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych:

Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 Całe zasady rekrutacji - czytaj plik PDF

  


Ocena stanu przygotowania szkoły na przyjęcie pierwszkolasistów, w tym sześciolatków - ankieta rodziców i dyrektora szkoły:
Znajdź swoją szkołę na stronach MEN....
Jesteś na dole strony
Joomla template by ByJoomla.com
Wykonanie: mgr in. Lesaw Gutwiski (2012)