Nasza Szkoła

 
Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 37
w Bytomiu.
 
Logo szkoły
 
   szkola1 60346795 2827086810696275 4910247255509827584 n
 Szkoła Podstawowa nr 37 w Bytomiu
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 
 
 tel. (32) 286-53-45 od 7:00-15:00

Adres: ul. Tysiąclecia 7
41-933 Bytom
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 
 
 
certyfikat m   lepsza m
unicef m   wiarygodna m
 
 


Zakończenie roku szkolnego 2023/2024
Klasy 1-3 na 09:00
Kasy  4-7 na 10:30.

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.sp37.bytom.pl

Szkoła Podstawowa nr 37 w Bytomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 37 w Bytomiu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2005-09-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-06-01.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-06-04.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-06-04.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Lesław Gutwiński, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript." title="Adres e-mail do osoby kontaktowej w sprawie dostępności."> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 322865345 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 37

Tysiąclecia 7
41-933 Bytom

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Miejsca parkingowe znajdują się na dziedzińcu. Można na niego wjechać przez bramę.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Stopnie są oznaczone kontrastowo.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.

Przestrzeń za wejściem

 • Za drzwiami znajduje się mały korytarz oraz schody, prowadzące do kolejnych drzwi. Przy drugich drzwiach znajduje się dzwonek domofonu, który obsługuje starsza woźna.
 • Punkt obsługi znajduje się Na przeciwko drzwi wejściowych.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
 • Wszystkie korytarze są niedostępne dla osób na wózkach.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

 • Ciąg schodów składa się z 11 stopni.
 • Stopień ma wysokość 15 centymetrów.
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
 • Stopnie są oznaczone kontrastowo

Pomieszczenia

 • Pomieszczenia nie są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • Nie mamy dostępnej toalety.
 • Nie ma pochwytów przy ustępie.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 

 LABORATORIA PRZYSŁOŚCI  :-)
 
W roku szkolnym 2021/ 2022, szkoła nasza przystąpiła do programu rządowego Laboratoria Przyszłości
W ramach programów zakupione zostały pomoce edukacyjne, które pozwolą realizować zadania szkoły ukierunkowane na rozwój uczniów, realizację ich potrzeb i zainteresowań z uwzględnieniem nowoczesnych narzędzi Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych TIK. Są to między innymi: drukarka 3D z laptopem, roboty edukacyjne, klocki LEGO, Gogle VR, tablety, mikrokontrolery.
logo Laboratoria Przyszłości poziom kolor
Więcej informacji o realizacji programu w Naszej Szkole w linku zakładki Laboratoria Przyszłości.

Aktywna Tablica
 Gmina Bytom otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” edycja 2022 - nformacja na stronie: https://www.bytom.pl/dla-mieszkanca/aktywna-tablica-edycja-2022
Szkoła Podstawowa nr 37 w Bytomiu /Nasza szkoła skorzystała z dofinansowania w wysokości 35.000 zł co wraz z wkładem własnym Gminy w wysokości 8.750 zł pozwoliło na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych za kwotę 43.750 zł
 
1460x616
 Więcej informacji o realizacji programu w Naszej Szkole w linku zakładki Aktywna Tablica. 
 

 UWAGA COVID -19

 
Zobacz ulotkę


 

UWAGA 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 37 w Bytomiu informuje:
Administratorem danych osobowych
Jest Szkoła Podstawowa Nr 37 w Bytomiu
41-933 Bytom ul. Tysiąclecia 7
dane kontaktowe inspektora: Inspektor IOD: M. Kryszkowska, Urząd Miejski Bytom ul. Smolenia 35.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Jesteś na dole strony
Joomla template by ByJoomla.com
Wykonanie: mgr in. Lesaw Gutwiski (2012)