Nasza Szkoła

 
Bytomska Akademia Komptencji 
log
Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 37
w Bytomiu.
 
Logo szkoły
Placówka położona jest w dzielnicy Stroszek przy  ul. Tysiąclecia 7. Serdecznie zapraszamy do śledzenia wydarzeń z życia społeczności szkolnej.
 
   szkola1 60346795 2827086810696275 4910247255509827584 n
 
Szkoła Podstawowa nr 37 w Bytomiu
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 
 
Budynek na ul. Tysiąclecia
tel. 574-317-887 od 7:00-15:00

Adres: ul. Tysiąclecia 7
41-933 Bytom
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 
 
certyfikat m   lepsza m unicef m   wiarygodna m

 


UWAGA!

Szanowni Państwo,
poniżej zajdą Państwo stronę internetową reklamującą ofertę edukacyjną bytomskich szkół ponadpodstawowych. 

 Nasza Szkoła w konkursie Podwórko Talentów NIVEA

ZAGŁOSUJ NA NAS

 
 

 

Przypominamy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego zatwierdzonego Przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 37 w Bytomiu. Dni od 27.04.2020 r do 03.05.2020 r są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w naszej szkole.

 


NEWS

SZANOWNI PAŃSTWO!

REKRUTACJA DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ ODBYWA SIĘ POD NUMEREM TELEFONU
574-317-887

ORAZ MAILOWO Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

WYSTARCZY PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA,

ADRES ZAMIESZKANIA ORAZ NUMER TELEFONU RODZICA.

Wejdź na zakładkę rekrutacja 2020/2021


Szanowni Rodzice,

 

Drodzy Rodzice,
W związku z pojawiającymi się pytaniami o dostęp do szafek szkolnych, informujemy, że jedyną i ostateczną możliwością będzie najbliższy piątek tzn. 17 kwietnia w godzinach 11:30-12:00. Oczywiście prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności i poszanowanie obowiązujących przepisów prawa.
Przypominamy o obowiązkowych maseczkach!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 w Bytomiu po ustaleniu z nauczycielami przekazuje informacje
w sprawie zdalnego nauczania.

W terminie od 25 marca do 10 kwietnia 2020r zajęcia edukacyjne będą realizowane poprzez kształcenie na odległość. W tym terminie realizowana będzie podstawa programowa ze wszystkich zajęć edukacyjnych.
Przyjęte rozwiązania mają jak najlepiej przeprowadzić ucznia przez ten trudny dla niego czas, wspierać go w procesie nauki na odległość i pomagać w pokonywaniu trudności.

Prosimy Państwa o wsparcie, cierpliwość i mamy nadzieję, że będziecie wspierać swoje dzieci i nauczycieli w nauce.

Proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

1.Organizacja systemu zajęć edukacyjnych w trybie zdalnym:
a.Od 25 marca obowiązuje system nauki według dotychczasowego planu lekcji
b.Organizacja zajęć uwzględnia zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów
z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej uwzględnia możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap edukacyjny oraz zalecenia medyczne odnoszące się do czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną
c.Od poniedziałku do piątku w godzinach lekcji na konto ucznia/rodzica będą przesyłane materiały edukacyjne na dany dzień zajęć
d.Uczeń sam dostosowuje czas potrzebny na wykonanie zadania do jego indywidualnych możliwości
e.Materiały przesłane przez nauczyciela na dany dzień są dostępne na koncie ucznia/rodzica
i w dowolnym momencie może z nich skorzystać
f.Każdy nauczyciel samodzielnie określa formy współpracy z uczniami i rodzicami. Może w tym celu wykorzystywać pocztę elektroniczną lub platformy edukacyjne

2.Współpraca Rodzic-Nauczyciel-Uczeń:
a.Kontakt ucznia/rodzica odbywa się z wykorzystaniem dziennika Librus Rodzina
b.Nauczyciel w godzinach lekcji jest dostępny w trybie on-line na dzienniku Librus.
c.W razie pytań/wątpliwości/problemów zachęca się uczniów/rodziców do kontaktu z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny (moduł wiadomości).
d.Odpowiedź na wiadomości otrzymane po godzinie 13 będzie udzielana następnego dnia od godz. 8
3.Monitorowanie postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach:
a.Klasy 1-3: nauczyciel na bieżąco monitoruje postępy uczniów, a informację o jego efektach przekazuje uczniowi/rodzicowi poprzez wiadomość zwrotną (oceną opisową). Uczeń/rodzic otrzymuje komunikat w formie pisemnej zawiadamiając o dwóch rzeczach, tych które zrobił dobrze oraz o tych nad którymi musi popracować
b.Klasy 4-8: nauczyciel na bieżąco monitoruje postępy uczniów. Informację o efektach pracy ucznia, która będzie podlegała ocenie zostanie wyrażona w postaci oceny cząstkowej
4.Ustalenia warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i egzaminu poprawkowego: formy i sposoby zostaną ustalone w momencie zmiany organizacji roku szkolnego wydane przez MEN
5.Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć (tym materiałów w postaci elektronicznej): nauczyciele będą przesyłać uczniom niezbędne źródła do realizacji treści programowych. W tym celu nauczyciele będą wykorzystywać:
a.Aplikacje edukacyjne
b.Podręczniki i ćwiczenia w formie e-podręcznika/on-line
c.Lektury w formie e-booków i/lub audiobooków
d.Materiały edukacyjne stwarzające możliwość samodzielnego wykonania przez ucznia
e.Gry edukacyjne stwarzające możliwość samodzielnego wykonania przez ucznia
f.Linki do stron internetowych
g.Karty pracy
6.Dostosowanie wymagań dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych: potrzebę indywidualizacji lekcji zdalnych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zajęć określa nauczycieli prowadzący zajęcia poprzez:
a.Ilościowe zmniejszenie treści nauczania, lub
b.Przygotowanie dodatkowych materiałów ćwiczeniowych niwelujących dysfunkcje dziecka,
Uwzględnienia się poprawność toku rozumowania, a nie tylko prawidłowości rezultatu końcowego w ocenie pracy ucznia.

7.Konsultacje dla rodziców: codziennie w godzinach 8-13 poprzez dziennik elektroniczny Librus.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji. W razie pytań prosimy o kontakt z wychowawcami/nauczycielami bądź dyrektorem szkoły.

Pozdrawiam Dorota Huras

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Warszawa, dnia 20 marca 2020 r. Poz. 493)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Warszawa, dnia 20 marca 2020 r. Poz. 492)

 


 


Szanowni Emeryci
Prosimy o pobranie wniosku ze strony internetowej, wypełnienie i odesłanie mailem pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do dnia 25.03.2020r. do godziny 12.00

POBIERZ WNIOSEK


UWAGA!

ZDALNE NAUCZANIE W SP 37

WEJDŹ NA http://sp37.bytom.pl/index.php/struczn/zd2020en

ikony e learningu plaskie 1284 3950

 


UWAGA!

Szanowni Państwo,

decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W załączeniu przekazujemy komunikat – proszę o uważne zapoznanie się z jego treścią i poinformowanie uczniów, rodziców i nauczycieli o zawieszeniu zajęć.

Zachęcam do sprawdzania komunikatów na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Szanowni Państwo!
W związku z rozszerzeniem się epidemii koronawirusa informujemy, że od poniedziałku (16 do 25 marca 2020 r.) decyzją władz państwa szkoła zostanie zamknięta. Nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze. ŚWIETLICA nie będzie działała. Prosimy o zapewnienie opieki swoim dzieciom. W dniach 12 i 13 marca nasza placówka pozostanie otwarta. Jednak ze względów ostrożności prosimy, aby w tych dniach w miarę możliwości zapewnić dzieciom opiekę w domu.

Obowiązują aktualne procedury przestrzegania podwyższonej higieny osobistej, tj. częste mycie rąk mydłem w ciepłej wodzie, zachowanie odległości 1 metra w kontaktach osobowych, zasłanianie ust przy kichaniu i kaszlu. Najważniejsze jednak jest ograniczenie, a nawet zaniechanie wyjazdów do miejsc i krajów wysokiego ryzyka. Pobyt w tych miejscach wiąże się z zachowanie dwutygodniowej kwarantanny domowej lub zgłoszeniu się do SANEPID-u.

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO PROSIMY ŻEBYŚCIE:


• Porozmawiali z dziećmi na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania

• Nie posyłajcie przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;


• Jeśli nie mieliście kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;


• Jeśli Wasze dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;


• W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się państwu zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368); ( dzieci do lat 8)


• sprawdzajcie na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.
W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

 


Drodzy Rodzice!

Informujemy, że od dnia 1 września 2020r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, będzie funkcjonowała w nowej lokalizacji, tj. na placu Klasztornym 2. Treść uchwały podjętej przez Radę Miejską w dn. 25 listopada 2019r. znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.


UWAGA 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 37 w Bytomiu informuje:
Administratorem danych osobowych
Jest Szkoła Podstawowa Nr 37 w Bytomiu
41-933 Bytom ul. Narutowicza 9
dane kontaktowe inspektora: Inspektor IOD: M. Kryszkowska, Urząd Miejski Bytom ul. Smolenia 35.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Jesteś na dole strony
Joomla template by ByJoomla.com
Wykonanie: mgr in. Lesaw Gutwiski (2012)