Informacje o szkole

Nasza metryczka:
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 37 w Bytomiu
Dyrektor: mgr Jolanta Sadowska
Z-ca: mgr Beata Turos
Adres: ul Narutowicza 9, 41-933 Bytom
Strona internetowa: www.sp37.bytom.pl

 

Szkoła Podstawowa Nr 37 od roku szkolnego 2012/2013 jest samodzielną placówką oświatową. Mieści się przy ul. Narutowicza 9 w dzielnicy naszego miasta - Stroszku. Swym rejonem szkoła obejmuje uczniów z następujących ulic: Narutowicza, Gwarków Tarnogórskich, 11 Listopada, Wojciechowskiego, Strzelców Bytomskich, Przy Kopalni, Dąbrowa Miejska, Odrzańskiej, Owocowej oraz Placu Żeromskiego. 

Nasza Szkoła oferuje swoim uczniom: zajęcia lekcyjne z wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, która ciągle podnosi swe kwalifikacje, naukę języka angielskiego i niemieckiego zajęcia sportowe w salach gimnastycznych lub na boiskach oraz wiele zajęć pozalekcyjnych (kółko plastyczne, zajęcia sportowe, kółko informatyczne, kółko matematyczne, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki).

 

 

 

Programy realizowane w szkole

Bezpieczeństwo w sieci - program „Bezpieczeństwa w sieci" ma na celu profilaktykę w zakresie zagrożeń związanych z siecią. Planowane działania obejmują edukację uczniów, rodziców i nauczycieli, oraz zabezpieczenie szkolnej sieci internetowej przed zagrożeniami mogącymi pojawiać się w trakcie eksploracji przez uczniów Internetu.

Szkoła bez przemocy – program społeczny, którego celem jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko

W celu poszerzenia oferty edukacyjnej nauczyciele opracowują autorskie programy i projekty, które są realizowane we wszystkich klasach kształcenia zintegrowanego.

Do tej pory zrealizowano program ekologiczny „Alarm dla naszej planety”, regionalny „Bytom-moje miasto, europejski „Europa w pigułce” oraz prozdrowotny.

W bieżącym roku szkolnym w klasach drugich realizowany jest projekt plastyczny 

 

Nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu edukacyjnego: „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Celem programu jest wykrycie, zdefiniowanie i opisanie u każdego ucznia jego

 

 szczególnego rodzaju inteligencji według teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. W ramach projektu szkoła otrzyma pomoce dydaktyczne oraz dodatkową pulę godzin zajęć lekcyjnych. Projekt będzie realizowany w ciągu trzech lat (corocznie w jednej klasie pierwszej) od 2009 do 2011 roku.

Jesteś na dole strony
Joomla template by ByJoomla.com
Wykonanie: mgr in. Lesaw Gutwiski (2012)