Programy i projekty

Programy i projekty realizowane w naszej szkole

 


unnamed 300x1944 marca 2016 roku uczniowie klas I i V uczestniczyli w ogólnopolskiej kampanii "Bezpieczniki TAURONA: Włącz dla dobra dziecka" objętej patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka. Celem "Bezpieczników TAURONA" jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej, urządzeń nią zasilanych, a także bezpiecznego zachowania w pobliżu infrastruktury energetycznej.

W trakcie zajęć edukacyjnych prowadzonych przez eksperta zorganizowano kreatywne konkursy z nagrodami, ciekawymi gadżetami (maskotki, naklejki, długopisy, zakładki i inne). Wszystkie dzieci otrzymały kolorowe książeczki przypominające o zasadach bezpieczeństwa i zagrożeniach, a uczniowie klas pierwszych jeszcze dodatkowo kamizelki odblaskowe. 

Szkołę do programu zgłosiła i nadzorowała przebieg szkoleń pedagog szkolna
Pani mgr Bożena Prus-Kot

 

 


 2015/2016

Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem

rak

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016 uczniowie klas IV-VI naszej szkoły zostali zapoznani przez pedagoga szkolnego mgr Bożenę Prus-Kot, która uczestniczyła w szkoleniu i otrzymała certyfikat uprawniający do przeprowadzenia wykładów z zakresu profilaktyki pierwotnej nowotworów z zasadami Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

Celem zaproponowanych w ramach poradnika spotkań edukacyjnych jest budowanie świadomości onkologicznej i poprawa jakości życia dzieci i młodzieży przez:

• stwarzanie warunków oraz kształtowanie motywacji, wiedzy i umiejętności w zakresie wpływu zdrowego stylu życia na zapobieganie chorobom nowotworowym, 

•  kształtowanie świadomości znaczenia aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.

Jesteśmy szkołą promującą zalecenia kodeksu.

Link do Poradnika metodycznego dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów -
Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

http://onkologia.szczecin.pl/mobile/wp-content/uploads/2014/01/poradnik-metodyczny-dla-nauczycieli.pdf


 2014/2015

„Rozwijamy skrzydła" - dokumenty

rspl

Zobacz harmonogram zajęć

 

Zobacz galerię i kliknij w obrazek

 

FABRYKA DŹWIĘKÓW - GALERIA

 

WARSZTATY SZTUKI UŻYTKOWEJ - GALERIA

 

Trwa rekrutacja uczestniczek/uczestników zajęć projektowych.

8.09. zakończył się etap składania wniosków.

W ogłoszeniu o rekrutacji zmieniono termin składania załączników nr 2 i nr 3 do Regulaminu Projektu z 8.09. 2014 na 15.09.2014

Do pobrania:

Zmienione ogłoszenie o rekrutacji

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Kwestionariusz osobowy

 


2013/2014 oraz 2014/2015
 

„Razem dla Bytomskich Dzieciaków"

Szkoła Podstawowa nr 37 w Bytomiu przystąpiła do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Razem dla bytomskich dzieciaków". Projekt będzie trwał od stycznia 2014r. do czerwca 2015r.
Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zawodowych w grupie 832 uczniów i uczennic poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwoju w wybranych szkołach.
W ramach projektu uczniowie klas IV-VI mogą uczestniczyć w dodatkowych, prowadzonych w grupach 8-osobowych zajęciach pozalekcyjnych:

  • dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego,
  • dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki,
  • rozwijających z języka angielskiego,
  • rozwijających z informatyki. 

Dodatkowo każdy z uczestników projektu będzie mógł skorzystać z udziału w doradztwie pedagogiczno-psychologicznym, dzięki specjalnie utworzonemu punktowi. W ramach projektu zorganizowane zostaną także wyjazdy edukacyjne do Warszawy i do Krakowa.
Rekrutacja uczestników projektu już od 9 stycznia 2014r.

 

 Pobierz - zobacz regulamin projektu (PDF)

 


„Znajdź Właściwe Rozwiązanie”

Program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej - program obejmować będzie lekcje realizowane w II sem roku szkolnego. Tematyka zajęć:


1 Poznajmy się bliżej i laboratorium ciała.
2 Naucz się mówić „nie”.
3 Znajdź właściwe rozwiązanie.
4 Uwierz w siebie.

 

 

  2012/2013

W tym roku nasza szkoła brała udział w wielu programach i projektach. Wszystkie były starannie przemyślane i przygotowane. Miały wymiar lokalny, miejski , rejonowy i nawet międzynarodowy (np. projekt UNICEF „Wszystkie kolory świata”).

Wielką aktywnością wykazali się uczniowie , nauczyciele, rodzice i inni pracownicy szkoły. Projekty promowały Bezpieczną szkołę i dbałość o zdrowie. Uczyły dzieci pozytywnego kontaktu z otaczającym ich środowiskiem. Kładły nacisk na aktywność na rzecz innych ludzi. Zachęcały do uprawiania sportu w każdej porze roku. Uczyły nas wszystkich bezpiecznego kontaktu w sieci internetowej. Poprzez udział w tych programach uczniowie byli mocno zaangażowani w życie szkoły ,równocześnie mogli rozwijać swoje zdolności i zainteresowania.

Szczególnym powodzeniem cieszył się projekt UNICEF ”Wszystkie kolory świata", w którym dzieci realizowały swoje pomysły przez kilka tygodni na lekcjach i podczas zajęć świetlicowych. Finał tego projektu był niezapomnianym przeżyciem.

Prawie wszyscy uczniowie (nawet najmłodsi) dzięki projektom „Mali ratownicy” i „ Wykręć numer” potrafią udzielić pierwszej pomocy.
Program „Choć kocham swoje przedszkole , od września do szkoły iść wolę” promował szkołę wśród okolicznych przedszkoli i zachęcał rodziców sześciolatków do zapisu do klasy pierwszej. 

Mamy nadzieję, że dzięki wspólnym wysiłkom nasze osiągnięcia zostały zauważone i docenione. Powinno nas to mobilizować do dalszej aktywności.

Jesteś na dole strony
Joomla template by ByJoomla.com
Wykonanie: mgr in. Lesaw Gutwiski (2012)