Szkolny "Mam talent"

mtREGULAMIN KONKURSU „MAM TALENT 2013”

 EDYCJA SZKOLNA 22 marzec 2013r.

 

 

 

 

 

 

CELE KONKURSU:

 • rozwijanie kreatywności uczestników konkursu,
 • popularyzowanie działań artystycznych,
 • promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
 • skuteczne aktywizowanie uczniów do prezentacji swoich talentów,
 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.

 

UDZIAŁ W KONKURSIE:

 • do konkursu mogą zgłosić się wszyscy chętni uczniowie z klas I-VI SP,
 • zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są w bibliotece szkolnej do 15 marca 2013r.
 • uczestnicy wypełniają kartę zgłoszenia, która powinna być opatrzona podpisem wychowawcy.

FORMA PREZENTACJI:

 • dowolna (muzyczna, taneczna, ruchowa, sportowa i in.),
 • prezentacja nie może przekraczać 3 min., w przypadku prezentacji grupowej dopuszczalny jest występ do 5 min.,
 • podkład muzyczny należy dostarczyć na płycie CD w formacie MP3 do biblioteki szkolnej do dnia 19 marca 2013r.

OCENA WYSTĘPU:

 • występy będzie oceniać JURY złożone z opiekuna Samorządu Uczniowskiego i uczniów reprezentujących SU,
 • kryteria oceny: oryginalność występu, technika wykonania, dobór podkładu muzycznego, ogólny wyraz artystyczny, kreatywność i estetyka stroju i rekwizytów.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Jesteś na dole strony
Joomla template by ByJoomla.com
Wykonanie: mgr in. Lesaw Gutwiski (2012)