Zajęcia profilaktyczne dla klas VI

19 kwietnia 2017 roku uczniowie klasy VI b z wychowawczynią mgr Anną Kalytą i 24 kwietnia 2017 roku uczniowie klasy VI a z wychowawcą mgr Lesławem Gutwińskim uczestniczyli w Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu w zajęciach profilaktycznych w zakresie: problematyki alkoholowej, narkotykowej i nikotynowej oraz problematyki agresji rówieśniczej.

 

Koordynatorem była pedagog szkolna mgr Bożena Prus-Kot.

Jesteś na dole strony
Joomla template by ByJoomla.com
Wykonanie: mgr in. Lesaw Gutwiski (2012)