Drogowskaz dla rodzin

Szkoła Podstawowa nr 37 w Bytomiu uczestniczy w realizacji Bytomskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 w projekcie „Drogowskaz dla rodzin - kontynuacja”
Pedagodzy Panie Iwona Fidor i Bożena Prus-Kot brały udział w 3 szkoleniach dotyczących realizacji programu przeciwdziałania przemocy zorganizowanych przez MOPR w Bytomiu
i Komendę Policji w Bytomiu oraz w konferencji „Co dalej? Jak pomagać!”
24 października 2017 roku w trakcie zebrań z rodzicami wychowawcy zapoznali rodziców
z przygotowaną przez pedagogów prezentacją nt przemocy w rodzinie oraz działań zapobiegających przemocy. Również uczniowie wszystkich klas podczas lekcji z wychowawcą uzyskali informacje, gdzie mogą zgłosić się po pomoc w razie przemocy w rodzinie oraz jak reagować, gdy zauważą osobę poszkodowaną.

 

 

Jesteś na dole strony
Joomla template by ByJoomla.com
Wykonanie: mgr in. Lesaw Gutwiski (2012)