VI Edycja Szkolnego "Mam Talent"

Konkurs „Mam Talent” to impreza całodniowa organizowana co roku w ramach DNIA TALENTÓW i DNIA SAMORZĄDNOŚCI. Biorą w niej udział wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami. UDZIAŁ W KONKURSIE:
- do konkursu mogą zgłosić się wszyscy chętni uczniowie z klas I-VII SP oraz 2-3 GIM,
- zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są w bibliotekach szkolnych w obu budynkach szkoły do 16 marca 2018r.
- uczestnicy wypełniają kartę zgłoszenia, która powinna być opatrzona podpisem wychowawcy i przynoszą do biblioteki,
- wychowawca swoim podpisem zapewnia, że zapoznał się z repertuarem występującego.
FORMA PREZENTACJI:
- dowolna (muzyczna, taneczna, ruchowa, sportowa, plastyczna i in.)
- prezentacja nie może przekraczać 3 min., w przypadku prezentacji grupowej dopuszczalny jest występ do 5 min.
- podkład muzyczny należy dostarczyć w formacie MP3 (pendrive) do biblioteki szkolnej do dnia 16 marca 2018r. (termin ostateczny)
- podpisane prace plastyczne należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 16 marca 2018r.
OCENA WYSTĘPU:
- występy będzie oceniać JURY złożone z opiekuna Samorządu Uczniowskiego i uczniów reprezentujących SU, dyrektora lub wicedyrektora oraz nauczyciela informatyki,
- kryteria oceny: oryginalność występu, technika wykonania, dobór podkładu muzycznego, ogólny wyraz artystyczny, kreatywność, estetyka stroju i rekwizytów.
ORGANIZATORZY: Katarzyna Stącel, Joanna Grygiel, Joanna Henkel, Dorota Sałabun-Gutwińska oraz Lesław Gutwiński.
ZAPRASZAMY!

 

Jesteś na dole strony
Joomla template by ByJoomla.com
Wykonanie: mgr in. Lesaw Gutwiski (2012)