Bezpieczeństwo Dzieci Online

W naszej szkole w okresie od październik 2016r. do lutego 2017r. będzie realizowany Projekt „Bezpieczeństwo dzieci online", którego organizatorami i realizatorami jest Stowarzyszenie Twórczych Umysłów z Czeladzi. Projekt współfinansowany jest ze środków The Velux Fundations, w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Patronat honorowy nad projektem objął Rzecznik Praw Dziecka oraz Fundacja Orange.

plakatKlilnij w obrazek po więcej...

Głównym celem programu „Bezpieczeństwo dzieci online” jest ochrona dzieci i młodzieży przed niebezpieczeństwami wirtualnego świata. Uczestnicy/czki programu nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznego korzystania z Internetu oraz prawidłowego reagowania na sytuacje zagrażające i krzywdzące dla siebie i innych.

Program składa się z cyklu pięciu dwugodzinnych spotkań profilaktycznych z dziećmi, prowadzonych przez koordynatorkę projektu Panią Justynę Czerwińską oraz jednym spotkaniem edukacyjnym z rodzicami.

Zajęcia z dziećmi obejmować będą następującą tematykę:

1.Ostrożność zawierania znajomości, kontakty online.

2.Bezpieczeństwo danych i wizerunku w Internecie, własność intelektualna w sieci.

3.Cyberprzemoc.

4.Hejting.

5.Uzależnienie od Internetu.

Metody pracy z dziećmi i młodzieżą wykorzystywane przez prowadzących podczas zajęć to:

 • Praca w grupach, parach
 • Praca indywidualna
 • Analiza historii
 • Analiza sytuacji
 • Quizy, ćwiczenia, misje
 • Drama
 • Rozmowa
 • Mini wykład
 • Burza mózgów
 • Prezentacja multimedialna, aplikacja interaktywna
 • Praca z materiałem filmowym, kreskówka

Koordynator realizacji programu na terenie SP 37 w Bytomiu
pedagog szkolny Bożena Prus-Kot

Wyloguj się i rób to, co kochasz!

KAMPANIA SPOŁECZNA „Wyloguj się i rób to, co kochasz” zorganizowana przez bytomski „Dom Nadziei” i Urząd Miejski w Bytomiu.

wyloguj

W ramach prowadzonej od 5 do 23 września 2016 roku kampanii  w naszej szkole odbyło się spotkanie szkoleniowe dla rodziców, podczas którego mgr Bożena Prus-Kot – pedagog szkolny, wyjaśniła uczestnikom na czym polega cyberuzależnienie, jakie są zagrożenia wynikające 

z nałogowego i nieodpowiedniego używania nowoczesnych technologii,  jakie mogą być jego przyczyny i skutki oraz jak przebiega leczenie, następnie przeprowadziła  szkolenie dla nauczycieli
w temacie „Fonoholizm jako nowy wymiar zagrożeń wśród dzieci i młodzieży”. Z kolei wychowawcy klas IV-VI przeprowadzili na w/w temat  lekcje wychowawcze.

W szkole pojawiły się plakaty kampanii, rodzice otrzymali  ulotki a uczniowie  bransoletki
z mottem akcji „Wyloguj się i rób to, co kochasz”. Materiały promocyjne przygotowała Gmina Bytom.

                                                                                             Opracowała: mgr Bożena Prus-Kot

Program

Program profilaktyczny bezpieczeństwa w sieci w SP 37 w Bytomiu.

 

Pobierz pełną treść programu (format PDF

 

Program „Bezpieczeństwa w sieci" ma na celu profilaktykę w zakresie zagrożeń związanych z siecią. Planowane działania obejmują edukację uczniów, rodziców i nauczycieli, oraz zabezpieczenie szkolnej sieci internetowej przed zagrożeniami mogącymi pojawiać się w trakcie eksploracji przez uczniów Internetu.

Z dziećmi i młodzieżą poruszane są takie tematy dotyczące bezpieczeństwa w sieci i zagrożeń mogących pojawiać się w trakcie jej użytkowania takich jak strony www o treści niepożądanej, nowe „znajomości” w sieci, wirusy komputerowe i sposoby obrony przed nimi, problem spamu i ochrony danych osobowych w Internecie oraz wymiana i ściąganie plików z Internetu, problemu ochrony praw autorskich i konieczności stosowania legalnego oprogramowania. Dzieciom polecamy stronę "Sieciaki".

Rodzicom zostaną przedstawione różne szczegółowe omówienie sposobów zabezpieczania się przed w/w zagrożeniami, a także tematy „bezpiecznych zakupów w Internecie” – zagrożeń wynikających z realizacji płatności internetowych kartami płatniczymi, praw i obowiązków klientów sklepów internetowych, zasad jakie obowiązują przy transakcjach na aukcjach internetowych, oraz zalet i wad bankowości internetowej. Rodzice zostaną zapoznani z programem "Dziecko w sieci".

Metody realizacji programu:

 • konkursy dotyczące bezpieczeństwa w sieci,
 • coroczny udział w "Dniach Bezpiecznego Internetu,
 • ankieta sprawdzająca, 
 • zajęcia o tematyce „Bezpieczny Internet” na lekcjach i kółkach,
 • prezentacja multimedialna dla uczniów informacje na stronie www i gazetkach szkolnych,
 • zapoznanie uczniów i rodziców z programem „Dziecko w sieci” zapoznanie uczniów ze stroną "Sieciaki",
 • szkolenia Rady Pedagogicznej na temat „Zagrożeń w sieci”,
 • udziału uczniów w imprezach promujących „bezpieczeństwo w sieci” nadzorowania pracy uczniów z komputerem systematycznego sprawdzania komputerów szkolnych

Programy dbające o bezpieczeństwo naszych uczniów 

 1. Serwer ISA - jest oprogramowaniem wchodzącym w skład oprogramowania serwerowego firmy Microsoft zainstalowanego w pracowniach oraz multimedialnym centrum informacji w bibliotece szkolnej. Funkcje serwera  ISA pozwalają na blokadę wybranych portów komunikacyjnych, przez co nauczyciel może zablokować komunikatory internetowe oraz wybrane działania niektórych programów np. programów p2p. Główną funkcją serwera jest blokowanie stron internetowych dodanych do „czarnej listy” przez opiekuna pracowni. Wszystkie wybrane działania mogą być ustawione na czasowe blokowanie, wówczas elementy dostępne będą tylko w określonych godzinach.
 2. Zabezpieczenia oprogramowania serwerowego SBS i systemowego pracowni - pracownie komputerowe posiadają zainstalowane systemy operacyjne Microsoft Windows XP Professional, a sam serwer posiada system operacyjny Microsoft Windows 2000 oraz 2003 server plus Small Business Server (SBS). Nauczyciele informatyki przeszli odpowiednie szkolenia na opiekunów takich pracowni, przez co posiadają wiedzę jak w pełni wykorzystać jej narzędzia dla bezpiecznej pracy uczniów z komputerem. Tego typu profesjonalne oprogramowanie pozwala na szeroką kontrole pracy użytkowników  całej sieci. Nauczyciel może blokować stacje dysków oraz przydzielać użytkownikom określone miejsce na dyskach twardych, przez co posiada stałą kontrole na oprogramowaniem w pracowni. Konta użytkowników nie pozwalają na instalację oprogramowania bez zgody nauczyciela. Funkcja zdalnego pulpitu pozwala na przejęcie nauczycielowi w sytuacjach krytycznych kontroli nad komputerem ucznia. Klasyfikatory treści oraz brak dostępu uczniów do historii odwiedzanych stron www pozwalają nauczycielowi na pełny wgląd w treść stron internetowych odwiedzanych przez uczniów.
 3. Odrębne programy zabezpieczające - program ArcaVir 2012 Bezpieczna Szkoła. Program ArcaVir Bezpieczna Szkoła to specjalny pakiet dedykowany dla szkół. Zapewnia maksymalną ochronę komputerów w przystępnej cenie. Dzięki licencji OPEN specjalny pakiet zabezpieczeń skierowany do szkół zapewnia kompleksową ochronę wszystkich komputerów i serwerów na terenie placówki (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie). Pakiet pozwala chronić dane przesyłane przez sieć bezprzewodową, bluetooth i komunikatory.
 4. Ochrona serwera i komputerów klienckich przed wirusami - szkoła zakupiła licencję na ochronę antywirusową serwerów w pracowniach szkolnych. wybraliśmy program Kaspersky Anti-Virus for File Server, który zapewnia skuteczną ochronę serwerów plików działających pod kontrolą systemów Microsoft Windows, Novell NetWare, Linux oraz Samba przed wszelkimi rodzajami szkodliwego oprogramowania. Ochrona antywirusowa współdzielonych zasobów plikowych jest bardzo ważna, ponieważ jeden zainfekowany obiekt znajdujący się na serwerze może spowodować infekcję wszystkich stacji roboczych w firmowej sieci. Dzięki tej kompleksowej ochronie możemy: ochraniać serwer plików w czasie rzeczywistym, zapobiegać epidemiom wirusów w szkolnej sieci, skanować pliki na żądanie, likwidować wszelkie  zmiany dokonywane w systemie przez szkodliwe programy

 

Najlepszą ochroną jest i zawsze pozostanie jednak nauczyciel, który cały czas monitoruje pracę ucznia na stanowisku komputerowym!

Jesteś na dole strony
Joomla template by ByJoomla.com
Wykonanie: mgr in. Lesaw Gutwiski (2012)