Zdalne nauczanie w domu!

Witamy - podczas zawieszenia zajęć zachęcamy do nauki przez Internet (nauczanie zdalne). Czas zawieszenia zajęć, to nie "korona-ferie", nie marnuj go!

Oprócz naszych materiałów zachęcamy do wchodzenia na stronę rządową :

STRONA RZĄDOWA - NAUCZANIE

STRONA Z LEKTURAMI

E-PODRĘCZNIKI

Zapomniałeś podręczników z Nowej Eryk - nie szkodzi masz je tutaj :

Nauczanie zdalne z Nowa Era! Korzystaj z materialow dla szkoly podstawowej, wszystko w jednym miejscu, bezplatny dostep https://nowaera.pl/nz

ZAPRASZAMY! Trzymajcie się!

 Wybierz odpowiedni przedmiot z menu.


RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY/ UCZNIOWIE –
ZDALNE NAUCZANIE

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 37 z siedzibą
w Bytomiu, przy ul. Narutowicza 9

W przypadku wykorzystania przez Administratora Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez system informatyczny jest Minister Edukacji Narodowej.

W przypadku wykorzystania przez Administratora aplikacji i portali społecznościowych Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach danej usługi jest firma Google., Nowa Era, WSiP

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres:Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie przepisów prawa
  art. 6 ust. 1 lit. c w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493) w celu realizacji podstawy programowej kształcenia formie zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu: dziennik elektroniczny, wideo konferencja aplikacja Skype, Zoom dostawcy usług e-mail, wszystkie aplikacje i strony firmy Google.
  1. Kategorie odbiorców danych osobowych:podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zajęć szkolnych w formie pracy zdalnej do czasu wygaśnięcia celu przetwarzania.
 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  (UE 2016/679);
 2. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 3. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 4. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji obowiązku szkolnego.

 

 

Jesteś na dole strony
Joomla template by ByJoomla.com
Wykonanie: mgr in. Lesaw Gutwiski (2012)