Lekcje - fizyka (klasa 7 i 8 Pani Krysiak)

Fizyka – klasa 7 i 8 pani Krysiak

Witam. Przesyłam tematy z fizyki.
 
KL. 7
temat:Utrwalenie wiadomości z kinematyki.
Proszę na  podsumowanie działu kinematyka powtórzyć podstawowe pojęcia z tego działu ( str. 152)  oraz  przerobić test nr 1 z podręcznika str. 154-155
 
temat: Pierwsza zasada dynamiki. Bezwładność.
Zapoznaj się z informacjami w podręczniku str. 162-167 oraz rozwiąż pisemnie zadania 2,3 str. 168.
 
kl. 8
temat:Światło i jego właściwości.
Proszę przeczytać temat Światło i jego właściwości oraz zrobić zadania 1,2,3 zamieszczone w podręczniku str. 217
 
temat: Zjawiska cienia i półcienia.
 
Zapoznaj się z informacjami w podręczniku str. 219 oraz rozwiąż  zad. 1,2 str. 222 podręcznik
 
Pozdrawiam

 

Lekcje - chemia (klasa 7 i 8 Pani Zawistowska - 1 i 2 tydzień

Chemia – klasa 7 i 8 pani Zawistowska

CHEMIA klasa 7
T: Podsumowanie wiadomości o łączeniu się atomów i równaniach reakcji chemicznych.
Proszę rozwiązać w zeszycie zadania 1, 4, 5a,b,c,d,7b,c,8 str. 158.

T: Woda – właściwości i rola w przyrodzie.
1. Podr. str. 160. Uzasadnij pisemnie (w zeszycie) powiedzenie, że woda jest niezwykłą substancją.
2. Wpisz w przeglądarkę: woda i jej rola w przyrodzie i otwórz epodręczniki.pl. https://epodreczniki.pl/a/woda-i-jej-rola-w-przyrodzie/DAwb5tSIZ ( lub skorzystaj z podręcznika) i opisz:
- źródła oraz rodzaje zanieczyszczeń wód
- sposoby oszczędzania wody.
3. Jeśli korzystasz ze strony epodręczniki.pl wykonaj zadania (ćwiczenia od 1 do 5), które znajdują się na końcu tematu ( na stronie, nie w zeszycie).


CHEMIA klasa 8
Bardzo proszę o zapoznanie się z tematami:
T: Szereg homologiczny kwasów karboksylowych.
1. Zapoznajemy się z tematem w podręczniku lub oglądamy film na youtube https://www.youtube.com/watch?v=yLyXcPpAmtA (Kwasy karboksylowe – część I).
2. Zapisujemy w zeszycie
a) wzór ogólny kwasów karboksylowych
b) wzory sumaryczne i strukturalne oraz nazwy systematyczne i zwyczajowe pierwszych czterech kwasów w szeregu homologicznym.
3. Rozwiązujemy zadanie:
Napisz wzór sumaryczny kwasu karboksylowego:
a) o 6 atomach węgla w grupie alkilowej
b) o 8 atomach węgla w cząsteczce
c) o 18 atomach wodoru w cząsteczce.
T: Kwas metanowy i kwas etanowy.
Proszę zapoznać się z następującymi zagadnieniami (podręcznik) (można też obejrzeć film https://www.youtube.com/watch?v=OlZsSCmWsKY#t=27m08s POCHODNE WĘGLOWODORÓW #E8- ogarnij chemię z Panem Belfrem)
1. Występowanie kwasu mrówkowego i octowego w przyrodzie.
2. Właściwości kwasu metanowego.
3. Otrzymywanie kwasu etanowego.
4. Właściwości kwasu etanowego
- proszę obejrzeć filmy i na ich podstawie (lub podręcznika) opisać w zeszycie doświadczenia (temat doświadczenia, schemat, obserwacje, wnioski (równania reakcji)
a) Reakcja kwasu octowego z zasadą sodową https://www.youtube.com/watch?v=yUJSeqNZDH4 (InfoPlus – Scenariusz nr 3 Chemia – Zobojętnianie kwasów karboksylowych zasadą sodową)
b) Badanie odczynu wodnego roztworu kwasu octowego (można zobaczyć na filmie: zobojęnianie kwasów karboksylowych zasadą sodową).
c) Reakcja kwasu octowego z magnezem https://www.youtube.com/watch?v=JxKC3OBofV0 (InfoPlus – Scenariusz nr 3 Chemia – Reakcja kwasu octowego z magnezem).
d) Reakcja kwasu octowego z tlenkiem miedzi(II) https://www.youtube.com/watch?v=L_BMzDWbVOw (InfoPlus – Scenariusz nr 3 Chemia – Reakcja kwasu octowgo z tlenkiem miedzi(II)).
5. Proszę zapisać w zeszycie równania reakcji spalania całkowitego kwasu metanowego i kwasu etanowego.
6. Napisz po jednym przykładzie zastosowania każdego z tych kwasów w każdej z podanych gałęzi przemysłu:
- przemysł kosmetyczny:
- przemysł spożywczy:
- przemysł farmaceutyczny:
7. Jako podsumowanie można wejść na stronę https://epodreczniki.pl/a/kwasy-karboksylowe---wlasciwosci/D1CvnKVGd i rozwiązać zadania (na stronie, nie w zeszycie) ćw. 1, 2, 3,4,5.

 

Jesteś na dole strony
Joomla template by ByJoomla.com
Wykonanie: mgr in. Lesaw Gutwiski (2012)