Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 37 w Bytomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji:

www.sp37.bytom.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2024-06-21. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-27.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-06-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Datę ostatniego przeglądu deklaracji dostępności: 2024-06-27.

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest administrator: Lesław Gutwiński, adres e-mail: gutwinski.l@gmail.com

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 32 286-54-45. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 37

Tysiąclecia 7

41-933 Bytom

Parking

Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Parking jest bezpłatny.

Miejsca parkingowe znajdują się na dziedzińcu. Można na niego wjechać przez bramę.

Pies asystujący

Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

Do wejścia prowadzą schody.

Stopnie są oznaczone kontrastowo.

Drzwi musisz otworzyć ręcznie.

Otwierają się na zewnątrz.

Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.

Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.

Przestrzeń za wejściem

Za drzwiami znajduje się mały korytarz oraz schody, prowadzące do kolejnych drzwi. Przy drugich drzwiach znajduje się dzwonek domofonu, który obsługuje starsza woźna.

Punkt obsługi znajduje się Na przeciwko drzwi wejściowych.

Ciągi poziome

Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.

Wszystkie korytarze są niedostępne dla osób na wózkach.

Ciągi pionowe

Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

Ciąg schodów składa się z 11 stopni.

Stopień ma wysokość 15 centymetrów.

Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Stopnie są oznaczone kontrastowo

Pomieszczenia

Pomieszczenia nie są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

Nie mamy dostępnej toalety.

Nie ma pochwytów przy ustępie.

Data dodania: 2024-06-23 00:48:19
Ilość wyświetleń: 58

Konkursy

Zobacz nasze konkursy. Weź udział!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

„Całe życie jest szkołą”

Jan Amos Komeński
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej