Historia szkoły

Szkoła Podstawowa nr 10 - protoplastka

Szkoła powstała na terenie dzielnicy Dąbrowa Miejska, która jeszcze przed wybuchem I wojny światowej stanowiła poważny ośrodek polskości na terenie Bytomia. Po zakończeniu działań wojennych ludność Dąbrowy kultywowała polskie tradycje. W III powstaniu śląskim w walkach o górę św. Anny brało udział aż 80 ochotników wywodzących się z tej dzielnicy, 17 z nich zginęło.

Najstarszy dokument szkolny z 1927 r.

 

W latach 1927 – 32 w budynku późniejszej Szkoły Podstawowej nr 10 istniała jedna z nielicznych w Bytomiu mniejszościowa szkoła polska. W okresie jej istnienia uczęszczało początkowo kilkudziesięciu, a później na skutek represji władz niemieckich, kilkunastu uczniów. Szkoła polska w Dąbrowie działała do 1933 roku. Od tego czasu aż do wyzwolenia Bytomia w styczniu 1945 roku w budynku dawnej polskiej placówki mieściła się szkoła niemiecka. Tradycje polskiej szkoły w Dąbrowie Miejskiej zostały wskrzeszone w marcu 1945 roku, kiedy to zaczyna działalność Szkoła Podstawowa nr 10. Współorganizatorami życia szkoły od momentu jej utworzenia byli Stanisława i Zbigniew 

 

Jesteś na dole strony
Joomla template by ByJoomla.com
Wykonanie: mgr in. Lesaw Gutwiski (2012)