Historia szkoły - Szkoła Podstawowa nr 37 - kontynuatorka tradycji

 

 Szkoła Podstawowa nr 37 - kontynuatorka tradycji

Okoliczności powstania szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 37 usytuowana przy ul. Narutowicza 7 (dawna ul. Lenina) została utworzona w 1965 r. jako siedmioklasowa Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Aleksandra Zawadzkiego w Radzionkowie. Powstała jako wynik realizacji hasła „1000 szkół na Tysiąclecie”. Jej uroczyste otwarcie odbyło się 21 lipca 1965 r.

 

Pierwotne budynki, przebudowy, rozbudowy

W szkole przeprowadzono, w miarę potrzeb i możliwości, remonty i drobne zmiany. Do najważniejszych należą:

 • przekształcenie jednej z sal lekcyjnych na salę gimnastyczną,
 • utworzenie magazynku i pomieszczenia dla nauczycieli wychowania fizycznego,
 • likwidacja gabinetu dentystycznego i przygotowanie salki do zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
 • utworzenie gabinetu pedagoga szkolnego i gabinetu logopedycznego,
 • ogrodzenie i zagospodarowanie terenu szkoły,
 • utworzenie pracowni komputerowej,
 • wymiana okien,
 • modernizacja ubikacji.
 • powstanie sali zabaw,
 • powstanie dużej pracowni komputerowej
 • powstanie placu zabaw

 

Obszar rejonizacji

Początkowo obszar rejonizacji obejmował ulice: 22 Lipca, Wolności, Gwarków Tarnogórskich, Zielona, Wyzwolenia i Polna. Później były to ulice: Narutowicza, Gwarków Tarnogórskich, 11 Listopada, Wojciechowskiego, Pl. Żeromskiego, Myśliwska, Strzelców Bytomskich nr nieparzyste od 203 do 273. Po połączeniu ze Szkołą Podstawową Nr 10 1 września 1998r. do obszaru rejonizacji doszły następujące ulice: Strzelców Bytomskich nr nieparzyste od 55 do 273 i nr parzyste od 50 do 232, Odrzańska, Przy Kopalni Bytom, Węglowa, Magdaleny, Hajdy, Leśna, Nowy Dwór, Owocowa. 

 

Numeracja, nazewnictwo, patroni szkoły.

W wyniku przyłączenia 1 lipca 1975 r. do Bytomia m. in. Radzionkowa, szkoła zmieniła numer i funkcjonowała jako Szkoła Podstawowa nr 37 w Bytomiu. Kolejna zmiana nastąpiła w 1994 r. Miała ona związek z przemianami zachodzącymi w kraju i dotyczyła zaprzestania używania imienia dotychczasowego patrona szkoły – Aleksandra Zawadzkiego. Decyzję tę podjęła Rada Pedagogiczna 17 listopada 1994 r.

Szkoła działała jako samodzielna jednostka do roku szkolnego 1997/1998. W związku z realizacją utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 weszła w jej skład.

Od roku szkolnego 2012/2013 Szkoła Podstawowa nr 37 w Bytomiu znów stała się odrębną placówką oświatową, wynikało to, z faktu rozwiązania Gimnazjum nr 12 oraz całego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Bytomiu. 

 

Ilość klas i liczba uczniów w różnych okresach.

W pierwszym roku szkolnym 1965/1966 placówka liczyła 836 uczniów w 23  klasach. W szkole nauczało 24 nauczycieli. Klasy były liczne, uczyło się w nich od 35 do 42 uczniów. W roku szkolnym 1966/1967 pojawiły się po raz pierwszy klasy ósme w związku z reformą szkolną – przejściem z siedmioletniego na ośmioletni system nauczania. W latach siedemdziesiątych liczba klas zmalała. W roku szkolnym 1977/1978 szkoła liczyła jedynie 16 klas, w których uczyło się 478 uczniów. W latach osiemdziesiątych rozpoczął się wyż demograficzny i nastąpił wzrost liczby uczniów. W roku szkolnym 1983/1984 utworzono po raz pierwszy pięć klas pierwszych. W 29 oddziałach uczyło się wtedy 796 uczniów. W wyniku tego znacznie powiększyło się również grono nauczycielskie – liczba nauczycieli etatowych wzrosła do 29. W związku z otwarciem Szkoły Podstawowej Nr 32, w roku szkolnym 1985/1986, cztery zespoły klasowe zostały przeniesione do nowej szkoły. Liczba klas zmniejszyła się wtedy do 25. Średnia liczba uczniów w latach dziewięćdziesiątych wynosiła 602 uczniów. Ilość klas wahała się od 21 do 26. W wyniku powstania ZSO Nr 4, SP 37 przejęła uczniów SP 10. Obecnie szkoła liczy 474 uczniów w 18 oddziałach.

 

Zasłużeni nauczyciele

Wśród wielu zasłużonych nauczycieli i dyrektorów szkoły wyróżnić należy p. Annę Ruta, która pracowała w tej placówce od chwili jej powstania i otrzymała Złoty Krzyż Zasługi i Medal Komisji Edukacji Narodowej za tajne nauczanie w czasie wojny.

Dyrektorzy:

 • p. Bronisław Ciecieręga 1965 – 1977.
 • mgr Irena Działach 1977 – 1978.
 • mgr Brygida Rębisz 1978  – 1995.
 • mgr Bożena Białoskórska 1995 – 1998 (0d roku 2008-2012 wicedyrektor ZSO nr 4)
 • mgr Jolanta Sadowska 2012- obecnie)

 

Działalność na rzecz środowiska

Przez cały okres istnienia, szkoła prowadzi ożywioną działalność na rzecz środowiska. W pierwszym roku szkolnym działała spółdzielnia uczniowska „Skrzat”, ZHP, SKO, PCK, TPPR. Roztoczono opiekę nad dziećmi z ubogich rodzin, prowadzono również akcję dożywiania. Szkoła prowadzi świetlicę ze stołówką. W czasie funkcjonowania szkoły na terenie placówki działało wiele kółek zainteresowań, w których uczniowie mogli rozwijać swoje zdolności. Wśród nich należy wymienić: kółko fotograficzne, plastyczne, turystyczno – krajoznawcze, biologiczne, gospodarczo – chemiczne, historyczne teatralne, matematyczne, polonistyczne, filatelistyczne, muzyczne, recytatorskie, żywego słowa, miłośników Bytomia, gospodarstwa domowego, kukiełkowe, taneczne, chemiczne. Działały także: LOP, LOK, TPD, chór, samorząd szkolny, Szkolne Koło PTSM, które rozwijało wśród dzieci i młodzieży zainteresowania turystyczne.

Na szczególną uwagę zasługuje działalność ZHP, który niejednokrotnie wykazywał się najlepszą pracą na terenie osiedla, za co otrzymywał pochwały. W roku szkolnym 1980/1981 harcerstwo skupiło 60% młodzieży szkoły. Od 1997 r. wydawana jest gazetka szkolna „Kujon”. Prężnie działa również świetlica szkolna zapewniająca opiekę zwłaszcza najmłodszym uczniom. Niebagatelne znaczenie ma również prowadzenie stołówki i przyznawanie dzieciom bezpłatnych obiadów. 

W lutym 1995 r. po raz pierwszy w szkole utworzono stanowisko pedagoga szkolnego. Jego działalność związana jest z pracami na rzecz środowiska.

W szkole organizowane są różne akcje charytatywne np. zbiórki ubrań i podręczników. Prowadzona jest akcja „Lato” i „Zima” związana z wypoczynkiem dzieci z ubogich rodzin. Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami np. z policją.

 

Wybrane osiągnięcia uczniów:

 • 1983/1984 – I miejsce na szczeblu miejskim w sztafetach wielobojowych 4 x 600 m. dziewcząt,
 • 1986/1987 – ucz. A. Maciejaszek zajęła I miejsce w konkursie matematycznym na szczeblu miejskim,
 • 1987/1988 – zespół wokalny „Baby Jagi” zajął I miejsce na Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Zuchowej,
 • 1987/1988 – I miejsce na szczeblu miejskim w sztafecie olimpijskiej,
 • 1990/1991 – I miejsce na szczeblu miejskim w biegach przełajowych chłopców,
 • 1993/1994 – I miejsce na szczeblu miejskim w piłce nożnej,
 • 1996/1997 – ucz. A. Szojkowits zajęła I miejsce w konkursie języka rosyjskiego na szczeblu miejskim,
 • 1996/1997 – ucz. K. Kordyka zajął I miejsce w miejskim konkursie o J. S. Bachu,
 • 1997/1998 – I miejsce na szczeblu miejskim w „Eskulapiadzie” zajęła A. Janik,
 • 1998/1999 – ucz. K. Kozłowska zajęła I miejsce w miejskim konkursie recytatorskimklas I – III,

 

Nadzwyczajne wydarzenia

Do ważnych wydarzeń należały obchody Dnia Patrona Szkoły, które przypadały w dniu 16 grudnia. Szkoła uroczyście obchodziła swoje 25 – lecie, które miało miejsce w roku szkolnym 1989/1990. Przełomowym momentem była również decyzja o powstaniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, którego częścią stała się Szkoła Podstawowa nr 37.

 

Jesteś na dole strony
Joomla template by ByJoomla.com
Wykonanie: mgr in. Lesaw Gutwiski (2012)