Historia szkoły - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4

 

Okoliczności powstania szkoły

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 utworzony 1 września 1998r. powstał z inicjatywy władz miasta oraz dyr. Szkoły Podstawowej nr 10 mgr Stanisławy Siudyły. Przyczyną powstania zespołu była coraz mniejsza liczba dzieci uczęszczających do funkcjonujących w naszej dzielnicy szkół podstawowych oraz potrzeba utworzenia szkoły średniej w Bytomiu – Stroszku.

 

 

 

Pierwotne budynki, przebudowy, rozbudowy

W skład placówki weszły budynki Szkoły Podstawowej nr 10 przy ulicy G. Narutowicza 9 oraz Szkoły Podstawowej nr 37 przy ulicy G. Narutowicza 7. Podczas 6-cio letniego okresu funkcjonowania zespołu wielokrotnie remontowano i modernizowano oba budynki szkolne. Budynek SP nr 37 został całkowicie przystosowany do potrzeb działającej tam szkoły podstawowej m. innymi poprzez stworzenie odpowiednio urządzonych i wyposażonych pracowni nauczania początkowego, czy odnowieniu świetlicy szkolnej. Budynek SP nr 10 został natomiast przystosowany do potrzeb nowo powstałego Gimnazjum nr 12 oraz IX Liceum Ogólnokształcącego. Powstały w nim nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, pracownie komputerowe, założony został Klub Licealisty, bufet, a także zmodernizowana została sala gimnastyczna. 

 

Obszar rejonizacji

Rejonizacja dotyczy Szkoły Podstawowej nr 37 i Gimnazjum nr 12. Placówki te rejonem swoim obejmowały:

 • ul. G. Narutowicza,
 • ul. Gwarków Tarnogórskich,
 • ul. 11 Listopada,
 • ul. S. Wojciechowskiego,
 • ul. Plac Żeromskiego,
 • ul. Strzelców Bytomskich (numery od 53-275 i 48-232),
 • ul. Przy Kopalni Bytom,
 • ul. Odrzańską,
 • ul. Leśną,
 • ul. Dąbrowa Miejska,
 • ul. Owocową.

 

Zasłużeni nauczycielemgr Stanisława Siudyła -wieloletni dyrektor szkoły, współorganizator i dyrektor zespołu szkół, nagrodzona za swoją pracę wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi, w tym: wielokrotnie Nagrodą Prezydenta Miasta Bytomia, Nagrodą Śląskiego Kuratora Oświaty, Nagrodą MENiS, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

Dyrektorzy

Pierwszym dyrektorem i założycielem ZSO nr 4 w Bytomiu była Pani mgr Stanisława Siudyła, wciedyrektorem były Panie: mgr Bożena Białoskórska i mgr Anna wicher. Obecnie nowym dyrektorm ZSO nr 4 jest Pani mgr Jolanta Sadowska, a zastępcam, Panie: mgr Bożena Białoskórksa i mgr Beata Turos.

 

Działalność na rzecz środowiska

Od momentu powstania zespół nawiązał ścisłą współpracę z wieloma instytucjami lokalnymi i miejskimi. Wpłynęła ona na podniesienie jakości pracy szkoły pod względem wychowawczym, socjalnym i opiekuńczym Przyczyniła się ona również do umocnienia pozycji szkoły w środowisku lokalnym, a także na terenie miasta. 

W ramach współpracy z tymi instytucjami zespół zorganizował wiele imprez kulturalnych, sportowych oraz ekologicznych na rzecz środowiska lokalnego. W minionych latach najważniejszymi z nich były:

Coroczne wieczory Andrzejkowe, spotkania wigilijne i zabawy karnawałowe dla członków WarsztatówTerapii Zajęciowej Bytomskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej.

Zabawa andrzejkowa dla młodzieży niepełnosprawnej (listopad 2002).

 I, II i III Spartakiada Dzieci i Młodzieży Dzielnic: Stroszek, Sucha Góra i  Stolarzowice. 

Akcja „Otwarte sale gimnastyczne” dla dzieci i młodzieży z osiedla pozostających w okresie ferii zimowych w mieście.

Zajęcia otwarte dla 6-latków z Przedszkola Miejskiego nr 51 i 10 (zajęcia komputerowe i biblioteczne).

Zajęcia usprawniająco – rekreacyjne organizowane w ramach szkolnego Wolontariatu dla Ochronki Św. Brata Alberta oraz sprawowanie opieki nad dziećmi uczęszczającymi do świetlicy ochronki podczas kolonii i półkolonii.

Organizowane corocznie Miejskie zawody w tenisie stołowym.

Piknik integracyjny dla uczniów i rodziców.

Mistrzostwa Bytomia w Tenisie Stołowym (grudzień 2000)

Wieczory autorskie uczniów gimnazjum i liceum z udziałem młodzieży z innych szkół naszej dzielnicy.

Przygotowane przez uczniów liceum spektakle teatralne oraz wieczorki poetyckie z udziałem młodzieży z bytomskich szkół ponadgimnazjalnych.

Organizacja Forum Dyskusyjnego „Edukacja Europejska”.

Międzyszkolne i miejskie konkursy:

Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej dla uczniów gimnazjum dzielnicy Stroszek,

Miejski Przegląd Kolęd i Pastorałek,

Miejski Przegląd Miniatur Teatralnych - „Stop agresji, przemocy, uzależnieniom”.

Miejski Konkurs o Historii Bytomia dla uczniów szkół średnich i ponadgimnazjalnych.

Międzyszkolny Konkurs historyczno – Plastyczny „Bytom znany i nieznany”. 

Miedzyświetlciowy Wojewódzki Konkurs: "Bożonarodzeniowe Anioły".

 

Społeczność uczniowska zespołu uczestniczy również w różnych akcjach charytatywnych np. „Góra Grosza”, „Pomóż Dzieciom Godnie Żyć”, „Kromka Chleba”, czy „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”. W ramach współpracy z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Płd-Wsch. młodzież przeprowadziła także zbiórkę słodyczy dla polskich dzieci mieszkających we Lwowie. W zespole działa wiele kół zainteresowań: komputerowe, biologiczne, literacko-recytatorskie, historyczne, plastyczne, chemiczne, matematyczne i teatralne. Odbywają się również zajęcia zespołu wokalnego i chóru, Szkolnego Koła Sportowego, Klubu Euro-Eko, Koła Młodych Miłośników Bytomia oraz warsztaty dziennikarskie. Aktywnie pracuje Samorząd Szkolny, LOP, PCK i TPD.

 

Osiągnięcia uczniów   

Mimo tak krótkiego okresu działalności zespół ma już wiele znaczących osiągnięć. Najważniejsze z nich to: 

Szkoła Podstawowa nr 37

 • trzy nagrody III stopnia VI – tej Edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur 2001 w kategorii „Maluch”,
 • II miejsce w Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym na terenie Bytomia (2000/2001),
 • II miejsce w Mistrzostwach Bytomia w mini siatkówce dziewcząt szkół podstawowych (2000/2001), 
 • trzy nagrody III stopnia VII – ej Edycji  Międzynarodowego  Konkursu Matematycznego Kangur 2002 w kategorii „Maluch”,
 • I miejsce w  Konkursie  SKO „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO” na szczeblu wojewódzkim w kategorii szkół podstawowych powyżej 500 uczniów(2001/2002),
 • I,II,III miejsce w Konkursie Piosenki Śląskiej dla wychowanków świetlic szkół podstawowych dzielnicy Stroszek (2001/2002),
 • II miejsce w Mistrzostwach Bytomia w mini-siatkówce chłopców (2001/2002),
 • II miejsce w Turnieju Piłki Nożnej Szkół Podstawowych powiatu bytomskiego, tarnogórskiego i piekarskiego(2001/2002),
 • nagroda II stopnia i trzy wyróżnienia w VIII- ej Edycji Międzynarodowego  Konkurs Matematycznego Kangur 2003 w kategorii „Maluch”,
 • I miejsce w Miejskim Konkursie Ortograficznym(2002/2003),
 • I miejsce w Miejskim Przeglądzie  Miniatur Teatralnych „Stop agresji, przemocy, uzależnieniom”(2002/2003),

 

Gimnazjum nr 12:

 • I  miejsce  w Mistrzostwach  Bytomia w piłce siatkowej dziewcząt (2000/2001),
 • I miejsce w Mistrzostwach  Bytomia w piłce ręcznej dziewcząt (2000/2001),
 • I miejsce w  Mistrzostwach  Bytomia w tenisie stołowym chłopców (2000/2001),
 • I miejsce w Mistrzostwach  Bytomia w piłce ręcznej chłopców (2000/2001),
 • II miejsce i wyróżnienie w  Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym „Zielonym do góry” (2001/2002),
 • nagroda I stopnia w VII  – ej Edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur 2002 w kategorii „Kadet”,
 • wyróżnienie w VII Ogólnopolskim Konkursie na Pracę Literacką (2002/2003),
 • I miejsce w Miejskim Przeglądzie  Miniatur Teatralnych „Stop agresji , przemocy, uzależnieniom” (2002/2003),
 • nagroda II stopnia w VII – ej Edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur 2003 w kategorii „Kadet”,
 • II miejsce w Miejskim Konkursie Kolęd i Pastorałek (2002/2003),
 • II miejsce w Turnieju  Motoryzacyjnym (2002/2003),
 • I   miejsce w Miejskim Konkursie  Plastycznym „Ukryte piękno Bytomia” (2002/2003),
 • II miejsce dziewcząt i chłopców w Miejskich  Sztafetowych Biegach Przełajowych (2002/2003),
 • III  miejsce w Miejski Turnieju Tenisa Stołowego (2002/2003),
 • II miejsce w Miejskim Turnieju Piłki Ręcznej chłopców (2002/2003).

 

VI Liceum Ogólnokształcące

 • III miejsce w konkursie  Piosenki Obcojęzycznej  (2000/2001),
 • I i II miejsce w Mistrzostwach  Bytomia w tenisie stołowym dziewcząt  (2000/2001), 
 • I i II miejsce w Zawodach  rejonowych  w tenisie stołowym dziewcząt  (2000/2001),
 • III miejsce w Ogólnopolskim  Konkursie  „Foto-dokument” (2001/2002),
 • III miejsce w półfinale i IV w finale Ogólnopolskiego  Konkursu „Gawęda Ekologiczna” (2001/2002),
 • III miejsce w półfinale i IV w finale Ogólnopolskiego Konkursu „Piosenka Ekologiczna” (2001/2002),
 • II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Foto-art” (2001/2002),
 • I  miejsce na szczeblu wojewódzkim  w IV – ej Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Krąg „Moja Ojczyzna – Europa” (2001/2002),
 • I  miejsce w Rejonowych Mistrzostwach Udzielania Pierwszej Pomocy organizowane przez PCK  (2001/2002),
 • I miejsce w Miejskiej Scenie Recytatorskiej (2002/2003),
 • I miejsce w Wojewódzkich eliminacjach XLVIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Teatr jednego aktora” (2002/2003),
 • wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Miłość niejedno ma imię” (2002/2003),
 • I miejsce w V Międzyszkolnym Konkursie  Ortograficznym (2002/2003),
 • I miejsce w VII konkursie Poetyckim Młodych „Nadchodzące pokolenie” (2002/2003),
 • I i III miejsce Miejskim Konkursie Literackim „Moja przyszła rodzina” (2002/2003),
 • Turniej Wiedzy o Teatrze - III m, wyróżnienie,
 • II miejsce i nagroda publiczności w IV Turnieju Parodii i Humoru (2002/2003),
 • I miejsce w Konkursie Recytatorskim - poezja w j.obcych (2002/2003),
 • I miejsce w finale Miejskiego Konkursu o Historii Bytomia (2002/2003),
 • Imiejsce na szczeblu wojewódzkim w V – ej Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Krąg „Moja Ojczyzna –Europa” (2002/2003),
 • I miejsce w Ogólnopolskim  Konkursie Ogrodów Botanicznych „Zadrzewiamy Polskę” organizowanym  przez  Senat RP  (2002/200),
 • I miejsce w Bytomiu i II w półfinałach XXXIX Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży    Szkolnej Szkół Ponadpodstawowych w piłce ręcznej chłopców (2002/2003).

 

Nadzwyczajne wydarzenia

2001, 2002, 2003 – zorganizowanie I, II, III-ciej Spartakiady Dzieci i Młodzieży Dzielnicy Stroszek, Stolarzowice i Sucha Góra na obiektach sportowych GKS Ruch Radzionków oraz na terenie szkół uczestniczących w zawodach. Spartakiady te są wielkim świętem dla społeczności uczniowskiej całej dzielnicy. Zawody poprzedzają uroczyste ceremonie otwarcia, w których uczestniczą przedstawiciele władz miasta.

2008 rok - szkoła zostaje uhonorowana prestiżowym wyróżnieniem - Znak Jakości Interkl@sa.

 

  

 Uroczystość rozpoczęcia I Spartakiady Dzieci i Młodzieży dzielnicy Stroszek (2001 r.)

 

Współpraca z zagranicą

Od 12-20 X 2002r. licealiści naszego zespołu  w ramach integracji i wymiany środowisk młodzieżowych gościli młodzież  z Recklinghausen, dla której przygotowano bardzo atrakcyjny i ciekawy program pobytu. W ramach rewizyty uczniowie naszego liceum odwiedzili w dniach 13-21 VI 2003r. swoich niemieckich kolegów w Recklinghausen. Zapoczątkowana w ten sposób współpraca i wymiana młodzieżowa będzie kontynuowana w kolejnych latach. 

 

Jesteś na dole strony
Joomla template by ByJoomla.com
Wykonanie: mgr in. Lesaw Gutwiski (2012)