Bezpieczeństwo Dzieci Online

W naszej szkole w okresie od październik 2016r. do lutego 2017r. będzie realizowany Projekt „Bezpieczeństwo dzieci online", którego organizatorami i realizatorami jest Stowarzyszenie Twórczych Umysłów z Czeladzi. Projekt współfinansowany jest ze środków The Velux Fundations, w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Patronat honorowy nad projektem objął Rzecznik Praw Dziecka oraz Fundacja Orange.

plakatKlilnij w obrazek po więcej...

Głównym celem programu „Bezpieczeństwo dzieci online” jest ochrona dzieci i młodzieży przed niebezpieczeństwami wirtualnego świata. Uczestnicy/czki programu nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznego korzystania z Internetu oraz prawidłowego reagowania na sytuacje zagrażające i krzywdzące dla siebie i innych.

Program składa się z cyklu pięciu dwugodzinnych spotkań profilaktycznych z dziećmi, prowadzonych przez koordynatorkę projektu Panią Justynę Czerwińską oraz jednym spotkaniem edukacyjnym z rodzicami.

Zajęcia z dziećmi obejmować będą następującą tematykę:

1.Ostrożność zawierania znajomości, kontakty online.

2.Bezpieczeństwo danych i wizerunku w Internecie, własność intelektualna w sieci.

3.Cyberprzemoc.

4.Hejting.

5.Uzależnienie od Internetu.

Metody pracy z dziećmi i młodzieżą wykorzystywane przez prowadzących podczas zajęć to:

 • Praca w grupach, parach
 • Praca indywidualna
 • Analiza historii
 • Analiza sytuacji
 • Quizy, ćwiczenia, misje
 • Drama
 • Rozmowa
 • Mini wykład
 • Burza mózgów
 • Prezentacja multimedialna, aplikacja interaktywna
 • Praca z materiałem filmowym, kreskówka

Koordynator realizacji programu na terenie SP 37 w Bytomiu
pedagog szkolny Bożena Prus-Kot

Jesteś na dole strony
Joomla template by ByJoomla.com
Wykonanie: mgr in. Lesaw Gutwiski (2012)