Misja szkoły

 

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”                                                                                                                                                 
 
Jan Paweł II


W naszej szkole:
 • umożliwiamy uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych, niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie,
 • wychowujemy ucznia kreatywnego, tolerancyjnego, wrażliwego, dbającego o wartości moralne, przestrzegającego zasad demokracji, 
 • wspieramy rodziców i opiekunów w procesie wychowania, 
 • pozytywnie motywujemy uczniów do wszechstronnego rozwoju,
 • uczymy poszanowania cudzej własności, otwartości na innych ludzi i poszanowania różnic między nimi,  i tożsamość narodową, 
 • wychowujemy w duchu patriotyzmu, pielęgnujemy język ojczysty,
 • zachęcamy uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,
 • uczymy wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji i społecznym z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
 • systematycznie podnosimy atrakcyjność oferty edukacyjnej,
 • promujemy zdrowy styl życia,
 • przygotowujemy uczniów do życia społecznego w rodzinie, Ojczyźnie i Europie,
 • jesteśmy wspólnotą „ucząca się”
       
Jesteś na dole strony
Joomla template by ByJoomla.com
Wykonanie: mgr in. Lesaw Gutwiski (2012)