MAM TALENT - II edycja szkolna

Regulamin konkursu "MAM TALENT" - II edycja szkolna -

3 kwiecień 2014r.

CELE KONKURSU:

- rozwijanie kreatywności uczestników konkursu,

- popularyzowanie działań artystycznych,

- promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego,

- skuteczne aktywizowanie uczniów do prezentacji swoich talentów,

- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.

 

 

 

UDZIAŁ W KONKURSIE:

- do konkursu mogą zgłosić się wszyscy chętni uczniowie z klas I-VI SP,

- zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są w bibliotece szkolnej do 31 marca 2014r.

- uczestnicy wypełniają kartę zgłoszenia, która powinna być opatrzona podpisem wychowawcy.

FORMA PREZENTACJI:

- dowolna (muzyczna, taneczna, ruchowa, sportowa i in.)

- prezentacja nie może przekraczać 3 min., w przypadku prezentacji grupowej dopuszczalny jest występ do 5 min.

- podkład muzyczny należy dostarczyć w formacie MP3 do biblioteki szkolnej do dnia 31 marca 2014r. (termin ostateczny)

 

OCENA WYSTĘPU:

- występy będzie oceniać JURY złożone z opiekuna Samorządu Uczniowskiego i uczniów reprezentujących SU,

- kryteria oceny: oryginalność występu, technika wykonania, dobór podkładu muzycznego, ogólny wyraz artystyczny, kreatywność i estetyka stroju i rekwizytów.

Dodatkowo podczas Szkolnego Konkursu Jury wybierze również reprezentantów do Miejskiego Konkursu Piosenki Europejskiej „Mini Eurowizja 2014” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 oraz Gimnazjum nr 2 w Bytomiu.

 

ORGANIZATORZY: mgr inż. Lesław Gutwiński, mgr Dorota Sałabun, mgr Katarzyna Stącel.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Jesteś na dole strony
Joomla template by ByJoomla.com
Wykonanie: mgr in. Lesaw Gutwiski (2012)