Mam talent - 28 kwietnia 2017

 Mam talent logo

MAM TALENT - III Edycja szkolna

CELE KONKURSU:

- rozwijanie kreatywności uczestników konkursu,

- popularyzowanie działań artystycznych,

- promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego,

- skuteczne aktywizowanie uczniów do prezentacji swoich talentów,

- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.

 

UDZIAŁ W KONKURSIE:

- do konkursu mogą zgłosić się wszyscy chętni uczniowie z klas I-VI SP,

- zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są w bibliotece szkolnej

do 21 kwietnia 2017r.

- uczestnicy wypełniają kartę zgłoszenia, która powinna być opatrzona podpisem wychowawcy.

 

FORMA PREZENTACJI:

- dowolna (muzyczna, taneczna, ruchowa, sportowa, plastyczna i in.)

- prezentacja nie może przekraczać 3 min., w przypadku prezentacji grupowej dopuszczalny jest występ do 5 min.

- podkład muzyczny należy dostarczyć w formacie MP3 do biblioteki szkolnej

do dnia 24 kwietnia 2017r. (termin ostateczny)

- prace plastyczne należy dostarczyć do biblioteki szkolnej (podpisane)

do dnia 24 kwietnia 2017r.

 

OCENA WYSTĘPU:

- występy będzie oceniać JURY złożone z opiekuna Samorządu Uczniowskiego i uczniów reprezentujących SU,

- kryteria oceny: oryginalność występu, technika wykonania, dobór podkładu muzycznego, ogólny wyraz artystyczny, kreatywność i estetyka stroju i rekwizytów.

 

KARTA ZGŁOSZENIA: do pobrania w bibliotece szkolnej.

 

ORGANIZATORZY: mgr Katarzyna Stącel, mgr inż. Beata Turos, Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców przy współpracy z wychowawcami klas.

 

 

Jesteś na dole strony
Joomla template by ByJoomla.com
Wykonanie: mgr in. Lesaw Gutwiski (2012)