warsztatach na temat Cyberbezpieczeństwa

W październiku i listopadzie uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w dwugodzinnych warsztatach na temat Cyberbezpieczeństwa w ramach Akademii Bezpiecznego Internetu przeprowadzonych przez Panią Dagmarę Roner ze Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach.
Program warsztatów obejmował:
• Przedstawienie i omówienie korzyści płynących z korzystania z Internetu.
• Poszerzenie wiedzy uczniów dotyczącej zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.
• Wdrażanie do zachowywania zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.
Prelekcję dla rodziców 24 października 2017 roku na w/w temat przeprowadziła
Pani Agnieszka Moś.
Pani pedagog Bożena Prus-Kot zgłosiła naszą szkołę do projektu i nadzorowała jego realizację na terenie placówki.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesteś na dole strony
Joomla template by ByJoomla.com
Wykonanie: mgr in. Lesaw Gutwiski (2012)